Chính sách nhân sự

Tại Nhật Huy Khang, bạn sẽ có cơ hội phát triển nghề nghiệp ổn định, lâu dài.
Công nhận những đóng góp của bạn cũng là điều chúng tôi đặc biệt quan tâm. Chúng tôi xây dựng & không ngừng cải tiến chế độ phúc lợi phù hợp cho sự phát triển ổn định của nhân viên công ty.

Đến với Nhật Huy Khang, bạn sẽ được:

Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.