Năm 2009

Tháng 10
Tháng 10
Tiếp nhận giấy phép Đăng ký kinh doanh số: 0309412665 do sở kế hoạch & đầu tư TP.HCM cấp ngày 7/10/2009