Nhật Huy Khang là công ty đầu tiên của Việt Nam ký hợp đồng phái cử hơn 50 công nhân ngành thủy sản sang làm việc tại nhà máy chế biến tôm hùm tại Canada
Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.