Ký kết hợp đồng hợp tác và thực hiện phái cử kỹ sư sang làm việc tại tỉnh Aichi

Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.