Nhật Huy Khang là 1 trong 5 công ty hàng đầu phía Nam và thuộc top 10 công ty toàn quốc trong việc phái cử người lao động đi làm việc tại Nhật Bản
Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.