Tháng 7 - Phái cử 30 thợ Hàn bậc cao sang Bồ Đào Nha làm việc
 
Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.