Phái cử nhóm 30 TTS do công ty NHHK phái cử sang Nhật lên đến 1000 bạn

Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.