Đánh dấu số lượng 150 TTS của công ty NHHK làm việc tại tập đoàn Mitsuba đối tác hàng đầu của hãng xe Honda

Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.