Năm 2017

Tháng 1
Tháng 1
Phái cử nhóm TTS đầu tiên vào làm việc tại tập đoàn K là đối tác sản xuất độc quyền nội thất cho các dòng xe cao cấp của hãng Lexus và Toyota
Tháng 12
Tháng 12
Đánh dấu số lượng TTS do công ty NHHK phái cử sang Nhật hơn 2500 bạn Công ty TNHH Nhật Huy Khang