Năm 2018

Tháng 8
Tháng 8
Công ty Nhật Huy Khang là 1 trong 7 công ty thuộc phía Nam nhận giấy phép của cục quản lý lao động nhà nước thuộc Bộ LĐTB & XH cho phép thí điểm - ...
Tháng 12
Tháng 12
Nhận bằng khen xuất sắc trong công tác đưa người lao động Đồng Tháp đi làm việc tại Nhật Bản