NHHK là một trong 13 doanh nghiệp được cấp phép thí điểm đưa TTS ngành chăm sóc người cao tuổi (Kaigo) sang Nhật Bản làm việc
Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.