Nhận bằng khen xuất sắc trong công tác đưa người lao động Đồng Tháp đi làm việc tại Nhật Bản

Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.