Giỏ hàng

Tháng 8

Công ty Nhật Huy Khang là 1 trong 7 công ty thuộc phía Nam nhận giấy phép của cục quản lý lao động nhà nước thuộc Bộ LĐTB & XH cho phép thí điểm - triển khai đưa TTS kỹ năng hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản.

Hoàn thành giấc mơ Nhật Bản

Đăng ký thông tin để NHHK tư vấn ngay cho bạn