Đoàn phái cử thực tập sinh ngành điều dưỡng đầu tiên xuất cảnh

Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.