Công ty Nhật Huy Khang liên tiếp 2 năm liền được Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam (VAMAS) chứng nhận là doanh nghiệp xếp hạng 5 sao trong lĩnh vực cung ứng nhân lực đi làm việc có thời hạn ở NHẬT BẢN năm 2016 - 2017

 

 

Chứng nhận xếp hạng doanh nghiệp năm 2017 được trao tại Hội nghị công bố Bộ Quy tắc ứng xử (CoC-VN) 2018 do Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam (VAMAS) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức tại Hà Nội vào ngày 26/4/2018.