Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc là ba quốc gia có hộ chiếu mạnh nhất thế giới năm 2020.

Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.