Thí sinh cả nước vừa hoàn thành bài thi ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Mời bạn đọc xem đề thi môn tiếng Nhật.

Mời bạn đọc xem đề tiếng Nhật kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 1.

Mời bạn đọc xem đề tiếng Nhật kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 2.

Mời bạn đọc xem đề tiếng Nhật kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 3.

Mời bạn đọc xem đề tiếng Nhật kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 4.

Mời bạn đọc xem đề tiếng Nhật kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 5.

Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.