Nhật Huy Khang hỗ trợ đăng ký hồ sơ trực tuyến dễ dàng Hơn 10.000 hồ sơ đã đăng ký và duyệt thành công tại Nhật Huy Khang!
Trở về trang tuyển dụng

CÁC ĐƠN TUYỂN KHÁC

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Hyogo
Nam & Nữ
110.000 yên/tháng
3 năm
TUYỂN BẢO TRÌ MÁY
Okayama
Nam
28 triệu/tháng
3 năm
TUYỂN BẢO TRÌ MÁY
Toyama
Nam
92.876 yên/tháng
3 năm