Nhật Huy Khang hỗ trợ đăng ký hồ sơ trực tuyến dễ dàng Hơn 10.000 hồ sơ đã đăng ký và duyệt thành công tại Nhật Huy Khang!
Trở về trang tuyển dụng

CÁC ĐƠN TUYỂN KHÁC

[KỸ SƯ] CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG
Tokyo
TUYỂN GẤP
260.000 - 400.000 yên/tháng
không giới hạn
[KỸ SƯ] CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (IT)
Fukuoka Tokyo
TUYỂN GẤP
70 triệu - 121 triệu/tháng
không giới hạn
[KỸ SƯ] KỸ SƯ THIẾT KẾ MÁY
Hyogo
TUYỂN GẤP
190.000 yên/tháng
không giới hạn
[KỸ SƯ] KỸ SƯ TỔNG HỢP
Tokyo
TUYỂN GẤP
202.000 yên/tháng
không giới hạn