Nhật Huy Khang hỗ trợ đăng ký hồ sơ trực tuyến dễ dàng Hơn 10.000 hồ sơ đã đăng ký và duyệt thành công tại Nhật Huy Khang!
Trở về trang tuyển dụng

CÁC ĐƠN TUYỂN KHÁC

TUYỂN NGÀNH THỰC PHẨM
icon Osaka
TUYỂN GẤP
30 triệu/tháng
1 năm
TUYỂN CHẾ BIẾN THỦY SẢN
icon Okayama
TUYỂN GẤP
30 triệu/tháng
1 năm
[KỸ SƯ] NGÀNH XÂY DỰNG
icon Gifu
TUYỂN GẤP
43 triệu/tháng
không giới hạn