300+ Số lượng việc làm trong năm 2022
700+ Số lượng TTS xuất cảnh đầu năm năm 2022
150+ Số lượng bằng khen/ tri ân
75+ Số lượng tài trợ cộng đồng
Nhật Huy Khang là một trong những trung tâm xuất khẩu Lao động Nhật Bản hàng đầu tại Việt Nam
3150 Vị trí tuyển dụng
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Đúc nhựa
 • Ngành hàn
 • Sơn
 • Đóng gói công nghiệp
 • Thực Phẩm
 • Kiểm tra máy móc
 • Kim loại
 • Bảo trì máy
 • Gia Công Cơ Khí
 • Ép kim loại
 • Gia công kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Bảo trì tòa nhà
 • May Vải Bạt
 • Ngành May
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thủy Sản
 • Xây dựng
 • Sửa chữa ô tô
 • Mộc
 • Kaigo
 • Cơ Khí
 • May Mặc
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Giàn Giáo
 • Đúc sắt
 • Đúc khuôn
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Làm Hàu
 • CNTT
 • Vận hành máy
 • Bao bì
 • Sản xuất Linh kiện Ô tô
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Gia công lò nung
 • Tiện NC
 • Vắt sữa bò
 • Sản xuất thùng carton
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Aichi
 • Okayama
 • Toyama
 • Osaka
 • Gunma
 • Mie
 • Tokyo
 • Hyogo
 • Gifu
 • Khác
 • Tochigi
 • Gunma, Mie
 • Shizuoka
 • Fukuoka
 • Nagasaki
 • Hiroshima
 • Oita
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Kagawa
 • Shimane
 • Okayama, Aichi, Osaka
 • Kyoto
 • Ishikawa
 • Ibaraki
 • Saga
 • Iwate
 • Ehime
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Momimo
 • Gunma, Tochigi
 • Sunyou
 • Mie, Osaka
 • Iwata
 • Yamaruchi
 • Wakayama
 • Gifu, Aichi
 • Osaka, Hyogo, Tokyo
 • Fukuoka, Shizuoka
 • Chiba
 • Mie
 • Nara
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Đúc nhựa
 • Ngành hàn
 • Sơn
 • Đóng gói công nghiệp
 • Thực Phẩm
 • Kiểm tra máy móc
 • Kim loại
 • Bảo trì máy
 • Gia Công Cơ Khí
 • Ép kim loại
 • Gia công kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Bảo trì tòa nhà
 • May Vải Bạt
 • Ngành May
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thủy Sản
 • Xây dựng
 • Sửa chữa ô tô
 • Mộc
 • Kaigo
 • Cơ Khí
 • May Mặc
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Giàn Giáo
 • Đúc sắt
 • Đúc khuôn
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Làm Hàu
 • CNTT
 • Vận hành máy
 • Bao bì
 • Sản xuất Linh kiện Ô tô
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Gia công lò nung
 • Tiện NC
 • Vắt sữa bò
 • Sản xuất thùng carton
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Aichi
 • Okayama
 • Toyama
 • Osaka
 • Gunma
 • Mie
 • Tokyo
 • Hyogo
 • Gifu
 • Khác
 • Tochigi
 • Gunma, Mie
 • Shizuoka
 • Fukuoka
 • Nagasaki
 • Hiroshima
 • Oita
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Kagawa
 • Shimane
 • Okayama, Aichi, Osaka
 • Kyoto
 • Ishikawa
 • Ibaraki
 • Saga
 • Iwate
 • Ehime
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Momimo
 • Gunma, Tochigi
 • Sunyou
 • Mie, Osaka
 • Iwata
 • Yamaruchi
 • Wakayama
 • Gifu, Aichi
 • Osaka, Hyogo, Tokyo
 • Fukuoka, Shizuoka
 • Chiba
 • Mie
 • Nara
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Đúc nhựa
 • Ngành hàn
 • Sơn
 • Đóng gói công nghiệp
 • Thực Phẩm
 • Kiểm tra máy móc
 • Kim loại
 • Bảo trì máy
 • Gia Công Cơ Khí
 • Ép kim loại
 • Gia công kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Bảo trì tòa nhà
 • May Vải Bạt
 • Ngành May
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thủy Sản
 • Xây dựng
 • Sửa chữa ô tô
 • Mộc
 • Kaigo
 • Cơ Khí
 • May Mặc
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Giàn Giáo
 • Đúc sắt
 • Đúc khuôn
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Làm Hàu
 • CNTT
 • Vận hành máy
 • Bao bì
 • Sản xuất Linh kiện Ô tô
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Gia công lò nung
 • Tiện NC
 • Vắt sữa bò
 • Sản xuất thùng carton
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Aichi
 • Okayama
 • Toyama
 • Osaka
 • Gunma
 • Mie
 • Tokyo
 • Hyogo
 • Gifu
 • Khác
 • Tochigi
 • Gunma, Mie
 • Shizuoka
 • Fukuoka
 • Nagasaki
 • Hiroshima
 • Oita
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Kagawa
 • Shimane
 • Okayama, Aichi, Osaka
 • Kyoto
 • Ishikawa
 • Ibaraki
 • Saga
 • Iwate
 • Ehime
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Momimo
 • Gunma, Tochigi
 • Sunyou
 • Mie, Osaka
 • Iwata
 • Yamaruchi
 • Wakayama
 • Gifu, Aichi
 • Osaka, Hyogo, Tokyo
 • Fukuoka, Shizuoka
 • Chiba
 • Mie
 • Nara
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Đúc nhựa
 • Ngành hàn
 • Sơn
 • Đóng gói công nghiệp
 • Thực Phẩm
 • Kiểm tra máy móc
 • Kim loại
 • Bảo trì máy
 • Gia Công Cơ Khí
 • Ép kim loại
 • Gia công kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Bảo trì tòa nhà
 • May Vải Bạt
 • Ngành May
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thủy Sản
 • Xây dựng
 • Sửa chữa ô tô
 • Mộc
 • Kaigo
 • Cơ Khí
 • May Mặc
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Giàn Giáo
 • Đúc sắt
 • Đúc khuôn
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Làm Hàu
 • CNTT
 • Vận hành máy
 • Bao bì
 • Sản xuất Linh kiện Ô tô
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Gia công lò nung
 • Tiện NC
 • Vắt sữa bò
 • Sản xuất thùng carton
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Aichi
 • Okayama
 • Toyama
 • Osaka
 • Gunma
 • Mie
 • Tokyo
 • Hyogo
 • Gifu
 • Khác
 • Tochigi
 • Gunma, Mie
 • Shizuoka
 • Fukuoka
 • Nagasaki
 • Hiroshima
 • Oita
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Kagawa
 • Shimane
 • Okayama, Aichi, Osaka
 • Kyoto
 • Ishikawa
 • Ibaraki
 • Saga
 • Iwate
 • Ehime
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Momimo
 • Gunma, Tochigi
 • Sunyou
 • Mie, Osaka
 • Iwata
 • Yamaruchi
 • Wakayama
 • Gifu, Aichi
 • Osaka, Hyogo, Tokyo
 • Fukuoka, Shizuoka
 • Chiba
 • Mie
 • Nara
3150 Vị trí tuyển dụng
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Đúc nhựa
 • Ngành hàn
 • Sơn
 • Đóng gói công nghiệp
 • Thực Phẩm
 • Kiểm tra máy móc
 • Kim loại
 • Bảo trì máy
 • Gia Công Cơ Khí
 • Ép kim loại
 • Gia công kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Bảo trì tòa nhà
 • May Vải Bạt
 • Ngành May
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thủy Sản
 • Xây dựng
 • Sửa chữa ô tô
 • Mộc
 • Kaigo
 • Cơ Khí
 • May Mặc
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Giàn Giáo
 • Đúc sắt
 • Đúc khuôn
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Làm Hàu
 • CNTT
 • Vận hành máy
 • Bao bì
 • Sản xuất Linh kiện Ô tô
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Gia công lò nung
 • Tiện NC
 • Vắt sữa bò
 • Sản xuất thùng carton
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Aichi
 • Okayama
 • Toyama
 • Osaka
 • Gunma
 • Mie
 • Tokyo
 • Hyogo
 • Gifu
 • Khác
 • Tochigi
 • Gunma, Mie
 • Shizuoka
 • Fukuoka
 • Nagasaki
 • Hiroshima
 • Oita
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Kagawa
 • Shimane
 • Okayama, Aichi, Osaka
 • Kyoto
 • Ishikawa
 • Ibaraki
 • Saga
 • Iwate
 • Ehime
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Momimo
 • Gunma, Tochigi
 • Sunyou
 • Mie, Osaka
 • Iwata
 • Yamaruchi
 • Wakayama
 • Gifu, Aichi
 • Osaka, Hyogo, Tokyo
 • Fukuoka, Shizuoka
 • Chiba
 • Mie
 • Nara
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Đúc nhựa
 • Ngành hàn
 • Sơn
 • Đóng gói công nghiệp
 • Thực Phẩm
 • Kiểm tra máy móc
 • Kim loại
 • Bảo trì máy
 • Gia Công Cơ Khí
 • Ép kim loại
 • Gia công kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Bảo trì tòa nhà
 • May Vải Bạt
 • Ngành May
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thủy Sản
 • Xây dựng
 • Sửa chữa ô tô
 • Mộc
 • Kaigo
 • Cơ Khí
 • May Mặc
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Giàn Giáo
 • Đúc sắt
 • Đúc khuôn
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Làm Hàu
 • CNTT
 • Vận hành máy
 • Bao bì
 • Sản xuất Linh kiện Ô tô
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Gia công lò nung
 • Tiện NC
 • Vắt sữa bò
 • Sản xuất thùng carton
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Aichi
 • Okayama
 • Toyama
 • Osaka
 • Gunma
 • Mie
 • Tokyo
 • Hyogo
 • Gifu
 • Khác
 • Tochigi
 • Gunma, Mie
 • Shizuoka
 • Fukuoka
 • Nagasaki
 • Hiroshima
 • Oita
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Kagawa
 • Shimane
 • Okayama, Aichi, Osaka
 • Kyoto
 • Ishikawa
 • Ibaraki
 • Saga
 • Iwate
 • Ehime
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Momimo
 • Gunma, Tochigi
 • Sunyou
 • Mie, Osaka
 • Iwata
 • Yamaruchi
 • Wakayama
 • Gifu, Aichi
 • Osaka, Hyogo, Tokyo
 • Fukuoka, Shizuoka
 • Chiba
 • Mie
 • Nara
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Đúc nhựa
 • Ngành hàn
 • Sơn
 • Đóng gói công nghiệp
 • Thực Phẩm
 • Kiểm tra máy móc
 • Kim loại
 • Bảo trì máy
 • Gia Công Cơ Khí
 • Ép kim loại
 • Gia công kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Bảo trì tòa nhà
 • May Vải Bạt
 • Ngành May
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thủy Sản
 • Xây dựng
 • Sửa chữa ô tô
 • Mộc
 • Kaigo
 • Cơ Khí
 • May Mặc
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Giàn Giáo
 • Đúc sắt
 • Đúc khuôn
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Làm Hàu
 • CNTT
 • Vận hành máy
 • Bao bì
 • Sản xuất Linh kiện Ô tô
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Gia công lò nung
 • Tiện NC
 • Vắt sữa bò
 • Sản xuất thùng carton
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Aichi
 • Okayama
 • Toyama
 • Osaka
 • Gunma
 • Mie
 • Tokyo
 • Hyogo
 • Gifu
 • Khác
 • Tochigi
 • Gunma, Mie
 • Shizuoka
 • Fukuoka
 • Nagasaki
 • Hiroshima
 • Oita
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Kagawa
 • Shimane
 • Okayama, Aichi, Osaka
 • Kyoto
 • Ishikawa
 • Ibaraki
 • Saga
 • Iwate
 • Ehime
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Momimo
 • Gunma, Tochigi
 • Sunyou
 • Mie, Osaka
 • Iwata
 • Yamaruchi
 • Wakayama
 • Gifu, Aichi
 • Osaka, Hyogo, Tokyo
 • Fukuoka, Shizuoka
 • Chiba
 • Mie
 • Nara
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Đúc nhựa
 • Ngành hàn
 • Sơn
 • Đóng gói công nghiệp
 • Thực Phẩm
 • Kiểm tra máy móc
 • Kim loại
 • Bảo trì máy
 • Gia Công Cơ Khí
 • Ép kim loại
 • Gia công kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Bảo trì tòa nhà
 • May Vải Bạt
 • Ngành May
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thủy Sản
 • Xây dựng
 • Sửa chữa ô tô
 • Mộc
 • Kaigo
 • Cơ Khí
 • May Mặc
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Giàn Giáo
 • Đúc sắt
 • Đúc khuôn
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Làm Hàu
 • CNTT
 • Vận hành máy
 • Bao bì
 • Sản xuất Linh kiện Ô tô
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Gia công lò nung
 • Tiện NC
 • Vắt sữa bò
 • Sản xuất thùng carton
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Aichi
 • Okayama
 • Toyama
 • Osaka
 • Gunma
 • Mie
 • Tokyo
 • Hyogo
 • Gifu
 • Khác
 • Tochigi
 • Gunma, Mie
 • Shizuoka
 • Fukuoka
 • Nagasaki
 • Hiroshima
 • Oita
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Kagawa
 • Shimane
 • Okayama, Aichi, Osaka
 • Kyoto
 • Ishikawa
 • Ibaraki
 • Saga
 • Iwate
 • Ehime
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Momimo
 • Gunma, Tochigi
 • Sunyou
 • Mie, Osaka
 • Iwata
 • Yamaruchi
 • Wakayama
 • Gifu, Aichi
 • Osaka, Hyogo, Tokyo
 • Fukuoka, Shizuoka
 • Chiba
 • Mie
 • Nara

Những câu hỏi thường gặp khi đi xuất khẩu lao động nhật bản