250+ Số lượng việc làm trong năm 2019
1600+ Số lượng TTS xuất cảnh năm 2019
100+ Số lượng bằng khen/ tri ân
50+ Số lượng tài trợ cộng đồng
Nhật Huy Khang luôn đi đầu trong xuất khẩu Lao động Nhật Bản tại Việt Nam
3150 Vị trí tuyển dụng
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thực Phẩm
 • Đúc nhựa
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Sơn
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Bảo trì máy
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Ngành hàn
 • Việc làm trong sân bay
 • Truyền thông
 • Thủy Sản
 • Tổng hợp
 • Vận hành máy
 • Thiết kế máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Gunma
 • Aichi
 • Osaka
 • Toyama
 • Oita
 • Shizuoka
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thực Phẩm
 • Đúc nhựa
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Sơn
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Bảo trì máy
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Ngành hàn
 • Việc làm trong sân bay
 • Truyền thông
 • Thủy Sản
 • Tổng hợp
 • Vận hành máy
 • Thiết kế máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Gunma
 • Aichi
 • Osaka
 • Toyama
 • Oita
 • Shizuoka
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thực Phẩm
 • Đúc nhựa
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Sơn
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Bảo trì máy
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Ngành hàn
 • Việc làm trong sân bay
 • Truyền thông
 • Thủy Sản
 • Tổng hợp
 • Vận hành máy
 • Thiết kế máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Gunma
 • Aichi
 • Osaka
 • Toyama
 • Oita
 • Shizuoka
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thực Phẩm
 • Đúc nhựa
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Sơn
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Bảo trì máy
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Ngành hàn
 • Việc làm trong sân bay
 • Truyền thông
 • Thủy Sản
 • Tổng hợp
 • Vận hành máy
 • Thiết kế máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Gunma
 • Aichi
 • Osaka
 • Toyama
 • Oita
 • Shizuoka
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
3150 Vị trí tuyển dụng
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thực Phẩm
 • Đúc nhựa
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Sơn
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Bảo trì máy
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Ngành hàn
 • Việc làm trong sân bay
 • Truyền thông
 • Thủy Sản
 • Tổng hợp
 • Vận hành máy
 • Thiết kế máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Gunma
 • Aichi
 • Osaka
 • Toyama
 • Oita
 • Shizuoka
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thực Phẩm
 • Đúc nhựa
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Sơn
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Bảo trì máy
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Ngành hàn
 • Việc làm trong sân bay
 • Truyền thông
 • Thủy Sản
 • Tổng hợp
 • Vận hành máy
 • Thiết kế máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Gunma
 • Aichi
 • Osaka
 • Toyama
 • Oita
 • Shizuoka
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thực Phẩm
 • Đúc nhựa
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Sơn
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Bảo trì máy
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Ngành hàn
 • Việc làm trong sân bay
 • Truyền thông
 • Thủy Sản
 • Tổng hợp
 • Vận hành máy
 • Thiết kế máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Gunma
 • Aichi
 • Osaka
 • Toyama
 • Oita
 • Shizuoka
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thực Phẩm
 • Đúc nhựa
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Sơn
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Bảo trì máy
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Ngành hàn
 • Việc làm trong sân bay
 • Truyền thông
 • Thủy Sản
 • Tổng hợp
 • Vận hành máy
 • Thiết kế máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Gunma
 • Aichi
 • Osaka
 • Toyama
 • Oita
 • Shizuoka
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Trong việc phái cử thực tập sinh sang Nhật làm việc, Công ty TNHH Nhật Huy Khang là đơn vị hàng đầu cung cấp việc làm tại Nhật Bản với quy mô toàn quốc, chúng tôi đã phái cử hơn 5000 thực tập sinh đến Nhật làm việc và liên kết với hơn 500 doanh nghiệp Nhật Bản trong và ngoài nước. NHHK luôn tâm niệm rằng, công việc xây dựng ước mơ và định hướng tương lai của mỗi lao động Việt là vô cùng quan trọng, nên chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực để hỗ trợ lao động Việt Nam bằng sự chuyên nghiệp, hiệu quả, tận tâm và tạo ra các giá trị bền vững, phát triển lâu dài. Tại NHHK, chúng tôi luôn hiểu rõ khả năng và trách nhiệm của mình đối với người lao động và cộng đồng xã hội
Về chúng tôi

Làm việc tại Nhật Bản

Thực tập sinh

 • TÍCH LŨY NGUỒN VỐN
  200 triệu / năm - 600 triệu/ 3 năm
 • Cơ hội gia hạn thêm 02 năm với
  chương trình TTS 3 năm
 • Hỗ trợ hồ sơ vay ngân hàng
 • Hỗ trợ thanh lý hợp đồng và nhận tiền bảo hiểm
 • Hỗ trợ 100% vé máy bay khi hoàn thành đúng hợp đồng
Đánh giá hồ sơ

Kỹ sư

 • ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ TIẾNG NHẬT
 • THU NHẬP KHỔNG LỒ
  LÊN ĐẾN 40.000.000/ THÁNG
 • KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN LÀM VIỆC
 • BẢO LÃNH GIA ĐÌNH CÙNG ĐẾN NHẬT
Đánh giá hồ sơ

Kỹ năng đặc định

 • Được đào tạo miễn phí Tiếng Nhật
 • Thu nhập khủng lên đến trên 40.000.000đ / tháng
 • Không giới hạn thời gian làm việc
 • Được bảo lãnh gia đình cùng đến nhật
Đăng ký tham gia chương trình

Nhận xét từ thực tập sinh

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực phái cử người lao động ra nước ngoài làm việc Công ty Nhật Huy Khang ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mọi đối tác, khách hàng. Nhật Huy Khang đã làm được một việc lớn, đó là xây dựng được thương hiệu, tạo được uy tín.

Đối tác của chúng tôi tại Nhật Bản

Đối tác của chúng tôi tại Việt Nam

Nhật Huy Khang hỗ trợ đăng ký hồ sơ trực tuyến dễ dàng Hơn 10.000 hồ sơ đã đăng ký và duyệt thành công tại Nhật Huy Khang!

Sự kiện và Hội thảo

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO KỶ NIỆM 11 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH NHẬT HUY KHANG PHÁT ĐỘNG CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO KỶ NIỆM 11 NĂM...
Nhân dịp kỷ niệm 11 năm ngày thành lập công ty TNHH Nhật Huy Khang (7/10/2009 - 7/10/2020), công ...
HỘI THẢO “NHẬT BẢN _ ƯỚC MƠ CHINH PHỤC NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM” HỘI THẢO “NHẬT BẢN _ ƯỚC MƠ CHINH PHỤC NGÀNH CÔ...
❓ Vì Sao Nhật Bản Lại Trở Thành Quốc Gia Có Nền Công Nghiệp Thực Phẩm Hàng Đầu Thế Giới?❓ Bắt Đầu...
SỰ KIỆN SỰ KIỆN " CHIA SẺ KHOẢNH KHẮC HAY - NHẬN NGAY L...
1. ĐỐI TƯỢNGCác thực tập sinh đang theo học tại cơ sở đào tạo hoặc đang làm việc tại Nhật Bản do ...
LỄ XUẤT CẢNH ĐẦU THÁNG 4/2019 LỄ XUẤT CẢNH ĐẦU THÁNG 4/2019
Chúc mừng các bạn thực tập sinh đã hoàn thành tốt khóa học tại trung tâm đào tạo Nhật Huy Khang v...
BÍ THƯ TỈNH ỦY LÀM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG BÍ THƯ TỈNH ỦY LÀM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
Vào ngày 22/10 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã có buổi ghé thăm và giao lưu cùng các bạn thự...
LỄ XUẤT CẢNH THÁNG 3/2019 LỄ XUẤT CẢNH THÁNG 3/2019
Lại một buổi lễ xuất cảnh trôi qua, để lại trong lòng những người làm công việc dẫn dắt, định hướ...
Lễ xuất cảnh tháng 2/2019 Lễ xuất cảnh tháng 2/2019
Chúc mừng các bạn Thực Tập Sinh chuẩn bị xuất cảnh trong tháng 2/2019. Các bạn đang tiến đến nhữn...
Chúc mừng đoàn xuất cảnh đầu tiên của năm 2019 Chúc mừng đoàn xuất cảnh đầu tiên của năm 2019
Chúc các bạn lên đường thành công, việc làm thuận lợi, hãy giữ gìn sức khỏe, cố gắng để khi trở v...
AN VÀ LÀI - TTS NHẬT HUY KHANG TẠI NHẬT NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐÃ ĐẬU KỲ THI NGHIỆP VỤ
AN VÀ LÀI - TTS NHẬT HUY KHANG TẠI NHẬT NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐÃ ĐẬU KỲ THI NGHIỆP VỤ
An và Lài là thực tập sinh do công ty Nhật Huy Khang phái cử sang Nhật làm việc ngành Kaigo - Ngành chăm sóc người cao tuổi. Vừa qua hai bạn đã thi...
NAM TTS 5 NĂM ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG VÌ THÀNH TÍCH ĐẬU CHỨNG CHỈ CẤP CAO TOÀN NHẬT BẢN
NAM TTS 5 NĂM ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG VÌ THÀNH TÍCH ĐẬU CHỨNG CHỈ CẤP CAO TOÀN NHẬT BẢN
Vũ Sĩ Luân (29), thực tập sinh kỹ năng Việt Nam làm việc tại Takasaki, tỉnh Gunma, đã đạt thành tích đáng nể khi thi đậu chứng chỉ tay nghề quốc gi...
TTS NGƯỜI VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH TẠI NHẬT VÌ DŨNG CẢM NHẢY XUỐNG SÔNG CỨU NGƯỜI
TTS NGƯỜI VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH TẠI NHẬT VÌ DŨNG CẢM NHẢY XUỐNG SÔNG CỨU NGƯỜI
Sở cứu hỏa Kasuga, Onojo, Nakagawa, đã trao bằng khen và kỷ niệm chương cho ヴー・ドゥック・フイン (Huỳnh?, 22 tuổi), thực tập sinh sống tại thị trấn Umi, Fuk...
Cha đẻ máy karaoke: 'Chưa từng nghĩ đó là một phát minh'
Cha đẻ máy karaoke: 'Chưa từng nghĩ đó là một phát minh'
Thời điểm mới ra mắt, máy karaoke sử dụng tiền xu nhưng vì quá lạ nên chẳng ai thèm ngó tới. Daisuke Inoue, cha đẻ của chiếc máy, nghĩ ra một cách ...
Nhật nới lỏng hạn chế nhập cảnh với người Việt Nam
Nhật nới lỏng hạn chế nhập cảnh với người Việt Nam
Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ bắt đầu nới lỏng biện pháp hạn chế nhập cảnh với người nước ngoài. Các chuyến bay đến và từ Việt Nam, Thái Lan dự ki...
Nhật Bản hỗ trợ 15 doanh nghiệp mở rộng sản xuất ở Việt Nam, dần rời khỏi Trung Quốc
Nhật Bản hỗ trợ 15 doanh nghiệp mở rộng sản xuất ở Việt Nam, dần rời khỏi Trung Quốc
Nhật Bản đang thúc đẩy các gói hỗ trợ doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ xây dựng lại chuỗi cung ứng ở khu vực Đông Nam Á sau ảnh hưởng của dịch...
Bento - Những điều bạn chưa biết về ẩm thực của Nhật Bản
Bento - Những điều bạn chưa biết về ẩm thực của Nhật Bản
Cơm hộp Bento cũng như văn hóa ẩm thực Nhật Bản, luôn cầu kỳ, tỉ mỉ nhưng lại ngon và hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên.Ẩm thực Nhật Bản nổi tiếng ...
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN FORM NHẬN TRỢ CẤP 10 MAN DO DỊCH COVID-19 TỪ CHÍNH PHỦ NHẬT
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN FORM NHẬN TRỢ CẤP 10 MAN DO DỊCH COVID-19 TỪ CHÍNH PHỦ NHẬT
Về cách thức nhận trợ cấp 10 man từ chính phủ Nhật BảnChủ hộ phải điền vào mẫu đơn được gửi từ nơi đăng ký cư trú về địa chỉ đã đăng ký.Ghi thông t...
BÙNG NỔ MIỄN PHÍ TẠI NHẬT HUY KHANG
BÙNG NỔ MIỄN PHÍ TẠI NHẬT HUY KHANG
Thời gian: Từ ngày 20/11/2020 - đến khi kết thúc chương trìnhVới mỗi thực tập sinh nữ đăng ký tham gia chương trình TTS 3 năm tại công ty Nhật Huy ...
Tổng Giám Đốc Công ty Nhật Huy Khang vinh dự được bầu vào chức danh “ PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XKLĐ PHÍA NAM VIỆT NAM 2020-2025
Tổng Giám Đốc Công ty Nhật Huy Khang vinh dự được bầu vào chức danh “ PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP...
Trong những năm tháng cống hiến không ngừng nghỉ với những khó khăn, thử thách, và cũng đầy tự hào với công tác đào tạo, phái cử nguồn nhân lực san...
Nhật Bản cung cấp vật tư hỗ trợ cho Việt Nam nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra ở miền Trung
Nhật Bản cung cấp vật tư hỗ trợ cho Việt Nam nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây r...
Ngày 19-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sang thăm chính thức ...
[THÔNG BÁO] LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09/2020
[THÔNG BÁO] LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09/2020
Công ty Nhật Huy Khang trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác và các bạn Thực tập sinh lịch nghỉ lễ Quốc Khánh như sau:- Nghỉ lễ: Thứ...
Sớm mở đường bay thương mại đến Nhật Bản
Sớm mở đường bay thương mại đến Nhật Bản
Bộ Giao thông Vận tải được yêu cầu xử lý ngay việc mở lại đường bay thương mại giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc và những nơi có hệ số an toàn c...
Cùng Nhật Huy Khang xem qua đề tiếng Nhật kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
Cùng Nhật Huy Khang xem qua đề tiếng Nhật kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
Thí sinh cả nước vừa hoàn thành bài thi ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Mời bạn đọc xem đề thi môn tiếng Nhật.Ảnh: PHƯỚC TUẦN
Nhật Bản bắt đầu cấp lại visa cho lao động Việt Nam
Nhật Bản bắt đầu cấp lại visa cho lao động Việt Nam
TỪNG BƯỚC, TỪNG PHẦN NỐI LẠI ĐI LẠI GIỮA NHÂN DÂN HAI NƯỚCNgười Việt Nam sinh sống trong nước, sử dụng chuyến bay thẳng Việt Nam - Nhật Bản được cấ...
Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ tài chính để Việt Nam khắc phục hậu quả dịch Covid-19
Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ tài chính để Việt Nam khắc phục hậu quả dịch Covid-19
TỪNG BƯỚC, TỪNG PHẦN NỐI LẠI ĐI LẠI GIỮA NHÂN DÂN HAI NƯỚCChiều nay, 4/8, điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cả...