250+ Số lượng việc làm trong năm 2019
1600+ Số lượng TTS xuất cảnh năm 2019
100+ Số lượng bằng khen/ tri ân
50+ Số lượng tài trợ cộng đồng
Nhật Huy Khang luôn đi đầu trong xuất khẩu Lao động Nhật Bản tại Việt Nam
3150 Vị trí tuyển dụng
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • Sơn
 • Thực Phẩm
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Đúc nhựa
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Ngành hàn
 • Lắp khung kính nhôm
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Vận hành máy
 • Thiết kế máy
 • Thủy Sản
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Gunma
 • Aichi
 • Toyama
 • Oita
 • Shizuoka
 • Gifu
 • Osaka
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • Sơn
 • Thực Phẩm
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Đúc nhựa
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Ngành hàn
 • Lắp khung kính nhôm
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Vận hành máy
 • Thiết kế máy
 • Thủy Sản
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Gunma
 • Aichi
 • Toyama
 • Oita
 • Shizuoka
 • Gifu
 • Osaka
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • Sơn
 • Thực Phẩm
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Đúc nhựa
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Ngành hàn
 • Lắp khung kính nhôm
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Vận hành máy
 • Thiết kế máy
 • Thủy Sản
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Gunma
 • Aichi
 • Toyama
 • Oita
 • Shizuoka
 • Gifu
 • Osaka
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • Sơn
 • Thực Phẩm
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Đúc nhựa
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Ngành hàn
 • Lắp khung kính nhôm
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Vận hành máy
 • Thiết kế máy
 • Thủy Sản
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Gunma
 • Aichi
 • Toyama
 • Oita
 • Shizuoka
 • Gifu
 • Osaka
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
3150 Vị trí tuyển dụng
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • Sơn
 • Thực Phẩm
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Đúc nhựa
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Ngành hàn
 • Lắp khung kính nhôm
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Vận hành máy
 • Thiết kế máy
 • Thủy Sản
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Gunma
 • Aichi
 • Toyama
 • Oita
 • Shizuoka
 • Gifu
 • Osaka
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • Sơn
 • Thực Phẩm
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Đúc nhựa
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Ngành hàn
 • Lắp khung kính nhôm
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Vận hành máy
 • Thiết kế máy
 • Thủy Sản
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Gunma
 • Aichi
 • Toyama
 • Oita
 • Shizuoka
 • Gifu
 • Osaka
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • Sơn
 • Thực Phẩm
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Đúc nhựa
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Ngành hàn
 • Lắp khung kính nhôm
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Vận hành máy
 • Thiết kế máy
 • Thủy Sản
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Gunma
 • Aichi
 • Toyama
 • Oita
 • Shizuoka
 • Gifu
 • Osaka
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • Sơn
 • Thực Phẩm
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Đúc nhựa
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Ngành hàn
 • Lắp khung kính nhôm
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Vận hành máy
 • Thiết kế máy
 • Thủy Sản
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Gunma
 • Aichi
 • Toyama
 • Oita
 • Shizuoka
 • Gifu
 • Osaka
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Trong việc phái cử thực tập sinh sang Nhật làm việc, Nhật Huy Khang là đơn vị hàng đầu cung cấp việc làm tại Nhật Bản với quy mô toàn quốc, chúng tôi đã phái cử hơn 5000 thực tập sinh đến Nhật làm việc và liên kết với hơn 500 doanh nghiệp Nhật Bản trong và ngoài nước. NHHK luôn tâm niệm rằng, công việc xây dựng ước mơ và định hướng tương lai của mỗi lao động Việt là vô cùng quan trọng, nên chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực để hỗ trợ lao động Việt Nam bằng sự chuyên nghiệp, hiệu quả, tận tâm và tạo ra các giá trị bền vững, phát triển lâu dài. Tại NHHK, chúng tôi luôn hiểu rõ khả năng và trách nhiệm của mình đối với người lao động và cộng đồng xã hội
Về chúng tôi

Làm việc tại Nhật Bản

Thực tập sinh

 • TÍCH LŨY NGUỒN VỐN
  200 triệu / năm - 600 triệu/ 3 năm
 • Cơ hội gia hạn thêm 02 năm với
  chương trình TTS 3 năm
 • Hỗ trợ hồ sơ vay ngân hàng
 • Hỗ trợ thanh lý hợp đồng và nhận tiền bảo hiểm
 • Hỗ trợ 100% vé máy bay khi hoàn thành đúng hợp đồng
Đánh giá hồ sơ

Kỹ sư

 • ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ TIẾNG NHẬT
 • THU NHẬP KHỔNG LỒ
  LÊN ĐẾN 40.000.000/ THÁNG
 • KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN LÀM VIỆC
 • BẢO LÃNH GIA ĐÌNH CÙNG ĐẾN NHẬT
Đánh giá hồ sơ

Kỹ năng đặc định

 • Được đào tạo miễn phí Tiếng Nhật
 • Thu nhập khủng lên đến trên 40.000.000đ / tháng
 • Không giới hạn thời gian làm việc
 • Được bảo lãnh gia đình cùng đến nhật
Đăng ký tham gia chương trình

Nhận xét từ thực tập sinh

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực phái cử người lao động ra nước ngoài làm việc Công ty Nhật Huy Khang ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mọi đối tác, khách hàng. Nhật Huy Khang đã làm được một việc lớn, đó là xây dựng được thương hiệu, tạo được uy tín.

Đối tác của chúng tôi tại Nhật Bản

Đối tác của chúng tôi tại Việt Nam

Nhật Huy Khang hỗ trợ đăng ký hồ sơ trực tuyến dễ dàng Hơn 10.000 hồ sơ đã đăng ký và duyệt thành công tại Nhật Huy Khang!

Sự kiện và Hội thảo

SỰ KIỆN SỰ KIỆN " CHIA SẺ KHOẢNH KHẮC HAY - NHẬN NGAY L...
1. ĐỐI TƯỢNGCác thực tập sinh đang theo học tại cơ sở đào tạo hoặc đang làm việc tại Nhật Bản do ...
LỄ XUẤT CẢNH ĐẦU THÁNG 4/2019 LỄ XUẤT CẢNH ĐẦU THÁNG 4/2019
Chúc mừng các bạn thực tập sinh đã hoàn thành tốt khóa học tại trung tâm đào tạo Nhật Huy Khang v...
BÍ THƯ TỈNH ỦY LÀM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG BÍ THƯ TỈNH ỦY LÀM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
Vào ngày 22/10 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã có buổi ghé thăm và giao lưu cùng các bạn thự...
LỄ XUẤT CẢNH THÁNG 3/2019 LỄ XUẤT CẢNH THÁNG 3/2019
Lại một buổi lễ xuất cảnh trôi qua, để lại trong lòng những người làm công việc dẫn dắt, định hướ...
Lễ xuất cảnh tháng 2/2019 Lễ xuất cảnh tháng 2/2019
Chúc mừng các bạn Thực Tập Sinh chuẩn bị xuất cảnh trong tháng 2/2019. Các bạn đang tiến đến nhữn...
Chúc mừng đoàn xuất cảnh đầu tiên của năm 2019 Chúc mừng đoàn xuất cảnh đầu tiên của năm 2019
Chúc các bạn lên đường thành công, việc làm thuận lợi, hãy giữ gìn sức khỏe, cố gắng để khi trở v...
Đến hẹn lại lên, Chào mừng cuộc thi Mini Racing Car 2019 Đến hẹn lại lên, Chào mừng cuộc thi Mini Racing...
Nhật Huy Khang hân hạnh là nhà tài trợ chính cuộc thi Mini Racing Car 4 năm liền Chúng tôi hi vọn...
Chương trình “Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy, Tết Mậu Tuất 2018” cho các sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM Chương trình “Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy,...
Hiệu trưởng Nhà trường Lâm Văn Quản trao kỷ niệm chương cho đơn vị tài trợ Công ty TNHH Nhật Huy ...
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN FORM NHẬN TRỢ CẤP 10 MAN DO DỊCH COVID-19 TỪ CHÍNH PHỦ NHẬT HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN FORM NHẬN TRỢ CẤP 10 MAN DO DỊCH COVID-19 TỪ CHÍNH PHỦ NHẬT
Về cách thức nhận trợ cấp 10 man từ chính phủ Nhật BảnChủ hộ phải điền vào mẫu đơn được gửi từ nơi đăng ký cư trú về địa chỉ đã đăng ký.Ghi thông t...
HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC V/V NHẬN TRỢ CẤP 10 MAN DO COVID TỪ CHÍNH PHỦ NHẬT HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC V/V NHẬN TRỢ CẤP 10 MAN DO COVID TỪ CHÍNH PHỦ NHẬT
Cư dân nước ngoài có tên trong danh sách đăng ký thường trú cơ bản tính đến ngày 27/4 và có tư cách lưu trú từ 3 tháng trở lên sẽ được nhận 100.000...
Hoa anh đào Nhật Bản nở sớm Hoa anh đào Nhật Bản nở sớm
Mùa hoa anh đào năm nay được dự báo nở sớm hơn từ 3 đến 7 ngày so với lịch của năm 2019.Mùa đông vừa qua ở Nhật khá ấm, nên mùa xuân được dự báo có...
Vì sao Nhật Bản là môi trường sống lý tưởng Vì sao Nhật Bản là môi trường sống lý tưởng
Hệ thống phúc lợi của Nhật Bản có thể được coi là hoàn hảo, giúp cho người dân có thể yên tâm sinh sống từ khi sinh ra cho đến khi về già.Dưới đây ...
Nhật Bản dẫn đầu thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam Nhật Bản dẫn đầu thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam
Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc lần lượt là các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất trong năm 2019. Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước...
Hộ chiếu Nhật Bản quyền lực nhất 2020 Hộ chiếu Nhật Bản quyền lực nhất 2020
Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc là ba quốc gia có hộ chiếu mạnh nhất thế giới năm 2020.Henley Passport Index vừa công bố bảng xếp hạng hộ chiếu thế...
Nhật muốn nhận thêm hộ lý người Việt Nhật muốn nhận thêm hộ lý người Việt
Nhật Bản đang cần rất nhiều hộ lý, điều dưỡng viên để chăm sóc người già, người bệnh tại các bệnh viện, cơ sở dưỡng lão với mức lương caoHộ lý Nguy...
Khó tuyển nhân viên pha chế, quán bar Nhật Bản chuyển sang robot Khó tuyển nhân viên pha chế, quán bar Nhật Bản chuyển sang robot
Do gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân sự, một quán bar ở Tokyo (Nhật Bản) đã sử dụng robot để phục vụ đồ uống cho khách hàng một cách nhanh chóng.R...
THÔNG BÁO V/v ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19 THÔNG BÁO V/v ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19
Căn cứ văn bản của UBND thành phố Hồ Chí Minh v/v cho học sinh, sinh viên đi học trở lại, Công ty Nhật Huy Khang thông báo:1️⃣ Thực tập sinh trở lạ...
NHẬT HUY KHANG ĐỒNG HÀNH - TRAO TAY GÓP QUỸ 20 TẤN GẠO HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI TỈNH THANH HÓA NHẬT HUY KHANG ĐỒNG HÀNH - TRAO TAY GÓP QUỸ 20 TẤN GẠO HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ...
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, và lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt...
Thư ngỏ phòng chống dịch Corona từ Ông Lê Minh Hoan- Bí thư Tỉnh Ủy Đồng tháp Thư ngỏ phòng chống dịch Corona từ Ông Lê Minh Hoan- Bí thư Tỉnh Ủy Đồng tháp
Kính thưa: Nhân dân Đất Sen hồng!Vậy là, cơn đại dịch Covid-19 đã chuyển sang trạng thái đầy khó khăn trên cả thế giới. Việt Nam chúng ta đang thàn...
Gấp rút khai giảng lớp tiếng Nhật tại Đồng Tháp đưa lao động đi làm việc Gấp rút khai giảng lớp tiếng Nhật tại Đồng Tháp đưa lao động đi làm việc
Sau khi vệ sinh, khử trùng phòng học chống virus Covid - 19, Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Tháp phối hợp cùng công ty Nhật Huy Khang đã tổ chức k...
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 700.000VNĐ DÀNH RIÊNG CHO TTS NỮ THAM GIA ĐƠN TUYỂN THỰC PHẨM CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 700.000VNĐ DÀNH RIÊNG CHO TTS NỮ THAM GIA ĐƠN TUYỂN THỰC PHẨM
Thời gian: Từ ngày 10/2/2020 - 29/2/2020**Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến tùy theo số lượng đăng ký📌 Mỗi thực tập sinh nữ khi đến tư ...
QUYẾT ĐỊNH CHO TTS NGHỈ THÊM MỘT TUẦN TRƯỚC NGUY CƠ DỊCH BỆNH DO VIRUS CORONA QUYẾT ĐỊNH CHO TTS NGHỈ THÊM MỘT TUẦN TRƯỚC NGUY CƠ DỊCH BỆNH DO VIRUS CORONA
Xét thấy tình hình phát triển phức tạp của dịch bệnh do VIRUS CORONA gây ra, công ty Nhật Huy Khang thông báo đến toàn thể các bạn TTS:- Kéo dài th...
THÔNG BÁO TẠM THỜI NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 3/2 ĐẾN HẾT 9/2/2020 THÔNG BÁO TẠM THỜI NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 3/2 ĐẾN HẾT 9/2/2020
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do VIRUS CORONA gây ra, công ty TNHH Nhật Huy Khang và trường ngoại ngữ Nhật Mỹ thông ...
CÔNG TY NHẬT HUY KHANG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP 5 SAO LẦN THỨ 3 CÔNG TY NHẬT HUY KHANG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP 5 SAO LẦN THỨ 3
Công ty Nhật Huy Khang liên tiếp 3 năm liền được Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam (VAMAS) chứng nhận là doanh nghiệp xếp hạng 5 sao trong lĩnh ...