250+ Số lượng việc làm trong năm 2019
1600+ Số lượng TTS xuất cảnh năm 2019
100+ Số lượng bằng khen/ tri ân
50+ Số lượng tài trợ cộng đồng
Nhật Huy Khang là một trong những trung tâm xuất khẩu Lao động Nhật Bản hàng đầu tại Việt Nam
3150 Vị trí tuyển dụng
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Kaigo
 • Thực Phẩm
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • May Mặc
 • Đúc nhựa
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Mộc
 • Sơn
 • Ngành hàn
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Vận hành máy
 • Thủy Sản
 • Đóng gói công nghiệp
 • Kiểm tra máy móc
 • Bảo trì tòa nhà
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Gia công lò nung
 • May Vải Bạt
 • Giàn Giáo
 • Ngành May
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Okayama
 • Khác
 • Gunma
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Aichi
 • Osaka
 • Toyama
 • Mie
 • Gifu
 • Oita
 • Shizuoka
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Kanagawa
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Hiroshima
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Kaigo
 • Thực Phẩm
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • May Mặc
 • Đúc nhựa
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Mộc
 • Sơn
 • Ngành hàn
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Vận hành máy
 • Thủy Sản
 • Đóng gói công nghiệp
 • Kiểm tra máy móc
 • Bảo trì tòa nhà
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Gia công lò nung
 • May Vải Bạt
 • Giàn Giáo
 • Ngành May
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Okayama
 • Khác
 • Gunma
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Aichi
 • Osaka
 • Toyama
 • Mie
 • Gifu
 • Oita
 • Shizuoka
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Kanagawa
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Hiroshima
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Kaigo
 • Thực Phẩm
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • May Mặc
 • Đúc nhựa
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Mộc
 • Sơn
 • Ngành hàn
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Vận hành máy
 • Thủy Sản
 • Đóng gói công nghiệp
 • Kiểm tra máy móc
 • Bảo trì tòa nhà
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Gia công lò nung
 • May Vải Bạt
 • Giàn Giáo
 • Ngành May
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Okayama
 • Khác
 • Gunma
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Aichi
 • Osaka
 • Toyama
 • Mie
 • Gifu
 • Oita
 • Shizuoka
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Kanagawa
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Hiroshima
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Kaigo
 • Thực Phẩm
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • May Mặc
 • Đúc nhựa
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Mộc
 • Sơn
 • Ngành hàn
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Vận hành máy
 • Thủy Sản
 • Đóng gói công nghiệp
 • Kiểm tra máy móc
 • Bảo trì tòa nhà
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Gia công lò nung
 • May Vải Bạt
 • Giàn Giáo
 • Ngành May
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Okayama
 • Khác
 • Gunma
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Aichi
 • Osaka
 • Toyama
 • Mie
 • Gifu
 • Oita
 • Shizuoka
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Kanagawa
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Hiroshima
3150 Vị trí tuyển dụng
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Kaigo
 • Thực Phẩm
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • May Mặc
 • Đúc nhựa
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Mộc
 • Sơn
 • Ngành hàn
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Vận hành máy
 • Thủy Sản
 • Đóng gói công nghiệp
 • Kiểm tra máy móc
 • Bảo trì tòa nhà
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Gia công lò nung
 • May Vải Bạt
 • Giàn Giáo
 • Ngành May
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Okayama
 • Khác
 • Gunma
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Aichi
 • Osaka
 • Toyama
 • Mie
 • Gifu
 • Oita
 • Shizuoka
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Kanagawa
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Hiroshima
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Kaigo
 • Thực Phẩm
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • May Mặc
 • Đúc nhựa
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Mộc
 • Sơn
 • Ngành hàn
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Vận hành máy
 • Thủy Sản
 • Đóng gói công nghiệp
 • Kiểm tra máy móc
 • Bảo trì tòa nhà
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Gia công lò nung
 • May Vải Bạt
 • Giàn Giáo
 • Ngành May
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Okayama
 • Khác
 • Gunma
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Aichi
 • Osaka
 • Toyama
 • Mie
 • Gifu
 • Oita
 • Shizuoka
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Kanagawa
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Hiroshima
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Kaigo
 • Thực Phẩm
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • May Mặc
 • Đúc nhựa
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Mộc
 • Sơn
 • Ngành hàn
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Vận hành máy
 • Thủy Sản
 • Đóng gói công nghiệp
 • Kiểm tra máy móc
 • Bảo trì tòa nhà
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Gia công lò nung
 • May Vải Bạt
 • Giàn Giáo
 • Ngành May
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Okayama
 • Khác
 • Gunma
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Aichi
 • Osaka
 • Toyama
 • Mie
 • Gifu
 • Oita
 • Shizuoka
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Kanagawa
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Hiroshima
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Kaigo
 • Thực Phẩm
 • Ép kim loại
 • Xây dựng
 • May Mặc
 • Đúc nhựa
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Mộc
 • Sơn
 • Ngành hàn
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Vận hành máy
 • Thủy Sản
 • Đóng gói công nghiệp
 • Kiểm tra máy móc
 • Bảo trì tòa nhà
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Gia công lò nung
 • May Vải Bạt
 • Giàn Giáo
 • Ngành May
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Okayama
 • Khác
 • Gunma
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Aichi
 • Osaka
 • Toyama
 • Mie
 • Gifu
 • Oita
 • Shizuoka
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Kanagawa
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Hiroshima

Câu hỏi thường gặp về Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản

Điều kiện 1: Về độ tuổi: Nam nữ từ đủ 19-30. Có thể 19-35 tùy vào đơn hàng hợp đồng.

Điều kiện 2: Về trình độ chuyên môn: Tối thiểu phải tốt nghiệp THCS.

Điều kiện 3: Về điều kiện ngoại hình: Nam (Chiều cao>1m60, Cân nặng >53kg) | Nữ (Chiều cao>1m53, Cân nặng >43kg)

Điều kiện 4: Về điều kiện sức khỏe: Không mắc bệnh về tim, phổi, viêm gan,...

Điều kiện 5: Về tiểu sử: Không có tiền án hình sự, không xăm hình.

Điều kiện 6: Về hồ sơ:

 • 1 bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của phường, xã.
 • 1 tờ Giấy xác nhận không có tiền án hình sự của Công An phường.
 • 1 bộ hồ sơ gồm CMND, sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp và giấy khai sinh có công chứng.
 • 6 Ảnh thẻ 4x6.

Điều kiện 7: Về quy trình thủ tục đi Nhật làm việc:

Để nắm bắt cơ hội đi Nhật làm việc, các ứng viên phải trải qua quy trình 8 bước:

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ
 • Bước 2: Khám sức khỏe tổng quát
 • Bước 3: Khai thông tin vào Form thi tuyển
 • Bước 4: Lựa chọn đơn hàng phù hợp
 • Bước 5: Thi tuyển để sang Nhật làm việc tự túc, làm việc phổ thông và có thể là sang Nhật du học.
 • Bước 6: Hoàn thiện hồ sơ sau đợt trúng tuyển đi Nhật làm việc.
 • Bước 7: Hoàn thiện thủ tục tài chính.
 • Bước 8: Nhận VISA và tiến hành xuất khẩu lao động (XKLĐ)

1. Nhật Bản quyết định mở cửa thị trường lao động, tăng khả năng hợp tác lao động với Việt Nam.

2. Tăng thời gian cho chương trình TTS Kỹ năng.

3. Có thể được cấp kỹ năng vĩnh trú.

4. Mở rộng số lượng TTS xuất khẩu.

5. Yêu cầu về ngoại hình không còn quá khắt khe.

6. Tăng số lượng ngành nghề cho các trường hợp sang Nhật làm việc tự túc và sang Nhật làm việc phổ thông.

7. Thủ tục đi làm việc tại Nhật Bản không còn quá phức tạp.

Những ứng viên mắc bệnh sau đây sẽ không được hỗ trợ sang Nhật làm việc:

- Những chứng bệnh liên quan đến bộ phận sinh dục.

- Bệnh về tiêu hóa.

- Bệnh về nội tiết.

- Bệnh về thận, tiết niệu.

- Bệnh về răng, hàm, mặt.

- Mắc HIV/AIDS.

- Các bệnh về da liệu, hoa liễu.

- Các bệnh do Virus, Vi khuẩn gây ra.

- ...

Tại thời điểm hiện nay, nhiều người nước ngoài đang bị mắc kẹt ở Nhật Bản vì sau khi dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm nay, nhiều quốc gia đã ban bố các quy định hạn chế nhập cảnh nhằm khống chế dịch bệnh nguy hiểm này. Trong số những người đang mắc kẹt tại Nhật Bản, có không ít người đang gặp khó khăn về mặt tài chính.

Theo công văn số 2456/QLLĐNN-NBCAĐNA của Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành ngày 21/12/2017 đã có quy định về chi phí quay lại Nhật lần 2 cụ thể như sau:

Trường hợp thay đổi doanh nghiệp phái cử hoặc tổ chức quản lý (nghiệp đoàn) hoặc thay đổi cả doanh nghiệp phái cử và tổ chức quản lý: doanh nghiệp phái cử được phép thu của thực tập sinh theo quy định tại công văn số 1123/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 06/04/2016 của Bộ LĐTB&XH (không quá 1200 USD/người/1 năm hợp đồng) và phải được thể hiện rõ trong đăng ký hợp đồng.

Đối với những trường hợp không có sự thay đổi doanh nghiệp phái cử và tổ chức quản lý (áp dụng cả cho trường hợp giữ nguyên công ty tiếp nhận và thay đổi công ty tiếp nhân) doanh nghiệp phái cử không được thu thêm phí dịch vụ từ thực tập sinh.

Ngoài các chi phí trên, nếu sau 60 ngày kể từ khi về nước bạn mới xuất cảnh thì bạn sẽ mất thêm chi phí xin lại VISA.

Đối với đơn hàng 1 năm: Có mức phí thấp nhất trong 3 loại hình, thủ tục xuất cảnh nhanh và lương cao.

Đối với đơn hàng 3 năm: Có đa dạng ngành nghề với mức thu nhập cao, cùng với độ tuổi linh hoạt từ 19-35 tuổi.

Đối với đơn hàng 5 năm: Là trường hợp đặc biệt với một số ngành nghề chuyên biệt, yêu cầu kỹ năng cao.

Đối với Nhật Huy Khang, có thể liệt kê các mức lương như sau:

Tuyển dụng ứng viên đi Nhật theo diện TTS:

· TTS ngành chế biến thực phẩm: 30.000.000đ

· TTS ngành bảo trì máy: 30.000.000đ

· TTS đóng gói công nghiệp: 30.000.000đ

· TTS gia công đồ gỗ: 30.000.000đ

· TTS ngành kiểm tra máy móc: 30.000.000đ

· ...

Tuyển dụng ứng viên đi Nhật theo diện Kỹ sư:

· Kỹ sư chuyên viên truyền thông: 55.000.000đ

· Kỹ sư công nghệ thông tin:70.000.000đ

· Kỹ sư thiết kế máy: 40.000.000đ

· Kỹ sư tổng hợp: 43.000.000đ

· Kỹ sư xây dựng: 43.000.000đ

· ...

 

 

Để có thể sang Nhật làm việc, cần phải chuẩn bị những khoản phí sau:

- Chi phí khám sức khỏe tổng quát: 800.000 - 1.200.000 đồng.

- Chi phí đào tạo tay nghề: Có thể khác nhau ở nhiều doanh nghiệp.

- Chi phí môi giới: Tùy vào mô hình và chế độ của doanh nghiệp.

- Chi phí ký quỹ chống trốn.

- Chi phí về VISA, vé máy bay, hồ sơ, thủ tục: từ 700.000 - 1.500.000đ hoặc có thể hơn.

- Chi phí phát sinh: Quần áo, giáo trình, đồng phục,...

- Chi phí đào tạo tiếng Nhật sau khi trúng tuyển.

Câu trả lời là vẫn có thể. Nhưng nhiều ngành nghề khác nhau sẽ có mức quy định về thị lực khác nhau.

Đối với những ứng viên có thị lực 1 độ, tức từ 8/10 có thể xuất khẩu lao động sang Nhật các ngành nghề như: Lắp ráp linh kiện điện tử, may mặc,...

Đối với những ứng viên có thị lực 2 độ, tức từ 5/10-7/10 có thể đi Nhật làm việc các ngành: Nông nghiệp, Xây dựng, Chế biến thực phẩm,...

Tại thời điểm hiện nay, nhiều người nước ngoài đang bị mắc kẹt ở Nhật Bản vì sau khi dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm nay, nhiều quốc gia đã ban bố các quy định hạn chế nhập cảnh nhằm khống chế dịch bệnh nguy hiểm này. Trong số những người đang mắc kẹt tại Nhật Bản, có không ít người đang gặp khó khăn về mặt tài chính.

Trong việc phái cử thực tập sinh sang Nhật làm việc, Công ty TNHH Nhật Huy Khang là đơn vị hàng đầu cung cấp việc làm tại Nhật Bản với quy mô toàn quốc, chúng tôi đã phái cử hơn 5000 thực tập sinh đến Nhật làm việc và liên kết với hơn 500 doanh nghiệp Nhật Bản trong và ngoài nước. NHHK luôn tâm niệm rằng, công việc xây dựng ước mơ và định hướng tương lai của mỗi lao động Việt là vô cùng quan trọng, nên chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực để hỗ trợ lao động Việt Nam bằng sự chuyên nghiệp, hiệu quả, tận tâm và tạo ra các giá trị bền vững, phát triển lâu dài. Tại NHHK, chúng tôi luôn hiểu rõ khả năng và trách nhiệm của mình đối với người lao động và cộng đồng xã hội
Về chúng tôi

Làm việc tại Nhật Bản

Thực tập sinh

 • TÍCH LŨY NGUỒN VỐN
  200 triệu / năm - 600 triệu/ 3 năm
 • Cơ hội gia hạn thêm 02 năm với
  chương trình TTS 3 năm
 • Hỗ trợ hồ sơ vay ngân hàng
 • Hỗ trợ thanh lý hợp đồng và nhận tiền bảo hiểm
 • Hỗ trợ 100% vé máy bay khi hoàn thành đúng hợp đồng
Đánh giá hồ sơ

Kỹ sư

 • ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ TIẾNG NHẬT
 • THU NHẬP KHỔNG LỒ
  LÊN ĐẾN 40.000.000/ THÁNG
 • KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN LÀM VIỆC
 • BẢO LÃNH GIA ĐÌNH CÙNG ĐẾN NHẬT
Đánh giá hồ sơ

Kỹ năng đặc định

 • Được đào tạo miễn phí Tiếng Nhật
 • Thu nhập khủng lên đến trên 40.000.000đ / tháng
 • Không giới hạn thời gian làm việc
 • Được bảo lãnh gia đình cùng đến nhật
Đăng ký tham gia chương trình

Nhận xét từ thực tập sinh

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực phái cử người lao động ra nước ngoài làm việc Công ty Nhật Huy Khang ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mọi đối tác, khách hàng. Nhật Huy Khang đã làm được một việc lớn, đó là xây dựng được thương hiệu, tạo được uy tín.

Đối tác của chúng tôi tại Nhật Bản

Đối tác của chúng tôi tại Việt Nam

Nhật Huy Khang hỗ trợ đăng ký hồ sơ trực tuyến dễ dàng Hơn 10.000 hồ sơ đã đăng ký và duyệt thành công tại Nhật Huy Khang!

Sự kiện và Hội thảo

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO KỶ NIỆM 11 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH NHẬT HUY KHANG PHÁT ĐỘNG CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO KỶ NIỆM 11 NĂM...
Nhân dịp kỷ niệm 11 năm ngày thành lập công ty TNHH Nhật Huy Khang (7/10/2009 - 7/10/2020), công ...
HỘI THẢO “NHẬT BẢN _ ƯỚC MƠ CHINH PHỤC NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM” HỘI THẢO “NHẬT BẢN _ ƯỚC MƠ CHINH PHỤC NGÀNH CÔ...
❓ Vì Sao Nhật Bản Lại Trở Thành Quốc Gia Có Nền Công Nghiệp Thực Phẩm Hàng Đầu Thế Giới?❓ Bắt Đầu...
SỰ KIỆN SỰ KIỆN " CHIA SẺ KHOẢNH KHẮC HAY - NHẬN NGAY L...
1. ĐỐI TƯỢNGCác thực tập sinh đang theo học tại cơ sở đào tạo hoặc đang làm việc tại Nhật Bản do ...
LỄ XUẤT CẢNH ĐẦU THÁNG 4/2019 LỄ XUẤT CẢNH ĐẦU THÁNG 4/2019
Chúc mừng các bạn thực tập sinh đã hoàn thành tốt khóa học tại trung tâm đào tạo Nhật Huy Khang v...
BÍ THƯ TỈNH ỦY LÀM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG BÍ THƯ TỈNH ỦY LÀM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
Vào ngày 22/10 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã có buổi ghé thăm và giao lưu cùng các bạn thự...
LỄ XUẤT CẢNH THÁNG 3/2019 LỄ XUẤT CẢNH THÁNG 3/2019
Lại một buổi lễ xuất cảnh trôi qua, để lại trong lòng những người làm công việc dẫn dắt, định hướ...
Lễ xuất cảnh tháng 2/2019 Lễ xuất cảnh tháng 2/2019
Chúc mừng các bạn Thực Tập Sinh chuẩn bị xuất cảnh trong tháng 2/2019. Các bạn đang tiến đến nhữn...
Chúc mừng đoàn xuất cảnh đầu tiên của năm 2019 Chúc mừng đoàn xuất cảnh đầu tiên của năm 2019
Chúc các bạn lên đường thành công, việc làm thuận lợi, hãy giữ gìn sức khỏe, cố gắng để khi trở v...
NHẬT BẢN - HỘ CHIẾU QUYỀN LỰC NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2021
NHẬT BẢN - HỘ CHIẾU QUYỀN LỰC NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2021
Công ty Tư vấn và Cư trú toàn cầu Henley & Partner vừa công bố chỉ số Henley Passport Index, trong đó xếp hạng hộ chiếu của các nước dựa trên số qu...
VIỆT NAM VẪN ĐƯỢC NHẬP CẢNH VÀO NHẬT BẢN
VIỆT NAM VẪN ĐƯỢC NHẬP CẢNH VÀO NHẬT BẢN
Nhật Bản đã đưa ra thông báo kể từ hôm nay 28-12, lệnh cấm người nước ngoài không cư trú tại Nhật nhập cảnh bắt đầu có hiệu lực. Biện pháp này sẽ k...
Nhật Bản cho phép người TTS nước ngoài làm việc bán thời gian do mắc kẹt vì dịch COVID-19
Nhật Bản cho phép người TTS nước ngoài làm việc bán thời gian do mắc kẹt vì dịch COVID-19
Kể từ ngày 1/12, những người nước ngoài, bị mắc kẹt ở Nhật Bản vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ được phép làm việc bán thời gian. Người dâ...
AN VÀ LÀI - TTS NHẬT HUY KHANG TẠI NHẬT NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐÃ ĐẬU KỲ THI NGHIỆP VỤ
AN VÀ LÀI - TTS NHẬT HUY KHANG TẠI NHẬT NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐÃ ĐẬU KỲ THI NGHIỆP VỤ
An và Lài là thực tập sinh do công ty Nhật Huy Khang phái cử sang Nhật làm việc ngành Kaigo - Ngành chăm sóc người cao tuổi. Vừa qua hai bạn đã thi...
NAM TTS 5 NĂM ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG VÌ THÀNH TÍCH ĐẬU CHỨNG CHỈ CẤP CAO TOÀN NHẬT BẢN
NAM TTS 5 NĂM ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG VÌ THÀNH TÍCH ĐẬU CHỨNG CHỈ CẤP CAO TOÀN NHẬT BẢN
Vũ Sĩ Luân (29), thực tập sinh kỹ năng Việt Nam làm việc tại Takasaki, tỉnh Gunma, đã đạt thành tích đáng nể khi thi đậu chứng chỉ tay nghề quốc gi...
TTS NGƯỜI VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH TẠI NHẬT VÌ DŨNG CẢM NHẢY XUỐNG SÔNG CỨU NGƯỜI
TTS NGƯỜI VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH TẠI NHẬT VÌ DŨNG CẢM NHẢY XUỐNG SÔNG CỨU NGƯỜI
Sở cứu hỏa Kasuga, Onojo, Nakagawa, đã trao bằng khen và kỷ niệm chương cho ヴー・ドゥック・フイン (Huỳnh?, 22 tuổi), thực tập sinh sống tại thị trấn Umi, Fuk...
Cha đẻ máy karaoke: 'Chưa từng nghĩ đó là một phát minh'
Cha đẻ máy karaoke: 'Chưa từng nghĩ đó là một phát minh'
Thời điểm mới ra mắt, máy karaoke sử dụng tiền xu nhưng vì quá lạ nên chẳng ai thèm ngó tới. Daisuke Inoue, cha đẻ của chiếc máy, nghĩ ra một cách ...
Nhật nới lỏng hạn chế nhập cảnh với người Việt Nam
Nhật nới lỏng hạn chế nhập cảnh với người Việt Nam
Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ bắt đầu nới lỏng biện pháp hạn chế nhập cảnh với người nước ngoài. Các chuyến bay đến và từ Việt Nam, Thái Lan dự ki...
Checklist 8 điều cần biết trước khi đi Nhật theo diện kỹ sư năm 2021
Checklist 8 điều cần biết trước khi đi Nhật theo diện kỹ sư năm 2021
Đi Nhật theo diện kỹ sư có nhiều lợi thế với mức thu nhập khá cao và ổn định, chế độ đãi ngộ dành cho kỹ thuật viên của chính phủ Nhật Bản cũng rất...
Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký thi Kỹ Năng Đặc Định
Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký thi Kỹ Năng Đặc Định
Để tham gia kỳ thi kỹ năng đặc định, bạn cần đăng ký thông qua Website và nắm rõ một số thông tin về điều kiện tham gia dưới đây.Bạn có thể ở lại N...
Tổng hợp chi phí đi Nhật du lịch tự túc, làm việc và du học
Tổng hợp chi phí đi Nhật du lịch tự túc, làm việc và du học
Trước khi bắt đầu du lịch hay du học, làm việc tại Nhật, bạn cần biết rõ các chi phí cơ bản để bạn thuận lợi hơn trong quá trình sinh hoạt tại nước...
Tu nghiệp sinh Nhật Bản là gì? Khác biệt gì với TTS kỹ năng?
Tu nghiệp sinh Nhật Bản là gì? Khác biệt gì với TTS kỹ năng?
Để trở thành thực tập sinh kỹ năng, bạn cần phải tham gia chương trình tu nghiệp sinh Nhật Bản và thông qua các kỳ thi kỹ năng cần thiết.Để làm việ...
VISA đặc định là gì? Điểm khác biệt giữa Visa Tokutei loại 1 và loại 2
VISA đặc định là gì? Điểm khác biệt giữa Visa Tokutei loại 1 và loại 2
VISA đặc định được chia thành loại 1 và loại 2. Cùng tìm hiểu quyền lợi, điều kiện xét duyệt, ngành nghề tiếp nhận của mỗi loại VISA thông qua bài ...
13+ khúc mắc về xuất khẩu lao động Nhật Bản [Update2021]
13+ khúc mắc về xuất khẩu lao động Nhật Bản [Update2021]
Xuất khẩu lao động Nhật Bản là hướng đi đầy hứa hẹn với công việc ổn định, nhiều chính sách ưu đãi nên ngày một thu hút nhiều lao động Việt Nam hơn...
BÙNG NỔ MIỄN PHÍ TẠI NHẬT HUY KHANG
BÙNG NỔ MIỄN PHÍ TẠI NHẬT HUY KHANG
Thời gian: Từ ngày 20/11/2020 - đến khi kết thúc chương trìnhVới mỗi thực tập sinh nữ đăng ký tham gia chương trình TTS 3 năm tại công ty Nhật Huy ...
Tổng Giám Đốc Công ty Nhật Huy Khang vinh dự được bầu vào chức danh “ PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XKLĐ PHÍA NAM VIỆT NAM 2020-2025
Tổng Giám Đốc Công ty Nhật Huy Khang vinh dự được bầu vào chức danh “ PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP...
Trong những năm tháng cống hiến không ngừng nghỉ với những khó khăn, thử thách, và cũng đầy tự hào với công tác đào tạo, phái cử nguồn nhân lực san...