250+ Số lượng việc làm trong năm 2020
1600+ Số lượng TTS xuất cảnh năm 2020
150+ Số lượng bằng khen/ tri ân
75+ Số lượng tài trợ cộng đồng
Nhật Huy Khang là một trong những trung tâm xuất khẩu Lao động Nhật Bản hàng đầu tại Việt Nam
3150 Vị trí tuyển dụng
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Đúc nhựa
 • Ngành hàn
 • Thực Phẩm
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Kaigo
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Thủy Sản
 • Xây dựng
 • Sơn
 • May Mặc
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Kiểm tra máy móc
 • Bảo trì máy
 • Bảo trì tòa nhà
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Vận hành máy
 • Gia Công Cơ Khí
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Gia công lò nung
 • May Vải Bạt
 • Giàn Giáo
 • Ngành May
 • Đúc sắt
 • Kim loại
 • Tiện NC
 • Sửa chữa ô tô
 • Gia công kim loại
 • Đúc khuôn
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Okayama
 • Khác
 • Aichi
 • Gunma
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Toyama
 • Osaka
 • Mie
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Shizuoka
 • Oita
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Hiroshima
 • Kagawa
 • Ishikawa
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Đúc nhựa
 • Ngành hàn
 • Thực Phẩm
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Kaigo
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Thủy Sản
 • Xây dựng
 • Sơn
 • May Mặc
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Kiểm tra máy móc
 • Bảo trì máy
 • Bảo trì tòa nhà
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Vận hành máy
 • Gia Công Cơ Khí
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Gia công lò nung
 • May Vải Bạt
 • Giàn Giáo
 • Ngành May
 • Đúc sắt
 • Kim loại
 • Tiện NC
 • Sửa chữa ô tô
 • Gia công kim loại
 • Đúc khuôn
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Okayama
 • Khác
 • Aichi
 • Gunma
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Toyama
 • Osaka
 • Mie
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Shizuoka
 • Oita
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Hiroshima
 • Kagawa
 • Ishikawa
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Đúc nhựa
 • Ngành hàn
 • Thực Phẩm
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Kaigo
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Thủy Sản
 • Xây dựng
 • Sơn
 • May Mặc
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Kiểm tra máy móc
 • Bảo trì máy
 • Bảo trì tòa nhà
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Vận hành máy
 • Gia Công Cơ Khí
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Gia công lò nung
 • May Vải Bạt
 • Giàn Giáo
 • Ngành May
 • Đúc sắt
 • Kim loại
 • Tiện NC
 • Sửa chữa ô tô
 • Gia công kim loại
 • Đúc khuôn
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Okayama
 • Khác
 • Aichi
 • Gunma
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Toyama
 • Osaka
 • Mie
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Shizuoka
 • Oita
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Hiroshima
 • Kagawa
 • Ishikawa
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Đúc nhựa
 • Ngành hàn
 • Thực Phẩm
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Kaigo
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Thủy Sản
 • Xây dựng
 • Sơn
 • May Mặc
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Kiểm tra máy móc
 • Bảo trì máy
 • Bảo trì tòa nhà
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Vận hành máy
 • Gia Công Cơ Khí
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Gia công lò nung
 • May Vải Bạt
 • Giàn Giáo
 • Ngành May
 • Đúc sắt
 • Kim loại
 • Tiện NC
 • Sửa chữa ô tô
 • Gia công kim loại
 • Đúc khuôn
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Okayama
 • Khác
 • Aichi
 • Gunma
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Toyama
 • Osaka
 • Mie
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Shizuoka
 • Oita
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Hiroshima
 • Kagawa
 • Ishikawa
3150 Vị trí tuyển dụng
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Đúc nhựa
 • Ngành hàn
 • Thực Phẩm
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Kaigo
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Thủy Sản
 • Xây dựng
 • Sơn
 • May Mặc
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Kiểm tra máy móc
 • Bảo trì máy
 • Bảo trì tòa nhà
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Vận hành máy
 • Gia Công Cơ Khí
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Gia công lò nung
 • May Vải Bạt
 • Giàn Giáo
 • Ngành May
 • Đúc sắt
 • Kim loại
 • Tiện NC
 • Sửa chữa ô tô
 • Gia công kim loại
 • Đúc khuôn
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Okayama
 • Khác
 • Aichi
 • Gunma
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Toyama
 • Osaka
 • Mie
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Shizuoka
 • Oita
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Hiroshima
 • Kagawa
 • Ishikawa
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Đúc nhựa
 • Ngành hàn
 • Thực Phẩm
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Kaigo
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Thủy Sản
 • Xây dựng
 • Sơn
 • May Mặc
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Kiểm tra máy móc
 • Bảo trì máy
 • Bảo trì tòa nhà
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Vận hành máy
 • Gia Công Cơ Khí
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Gia công lò nung
 • May Vải Bạt
 • Giàn Giáo
 • Ngành May
 • Đúc sắt
 • Kim loại
 • Tiện NC
 • Sửa chữa ô tô
 • Gia công kim loại
 • Đúc khuôn
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Okayama
 • Khác
 • Aichi
 • Gunma
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Toyama
 • Osaka
 • Mie
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Shizuoka
 • Oita
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Hiroshima
 • Kagawa
 • Ishikawa
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Đúc nhựa
 • Ngành hàn
 • Thực Phẩm
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Kaigo
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Thủy Sản
 • Xây dựng
 • Sơn
 • May Mặc
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Kiểm tra máy móc
 • Bảo trì máy
 • Bảo trì tòa nhà
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Vận hành máy
 • Gia Công Cơ Khí
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Gia công lò nung
 • May Vải Bạt
 • Giàn Giáo
 • Ngành May
 • Đúc sắt
 • Kim loại
 • Tiện NC
 • Sửa chữa ô tô
 • Gia công kim loại
 • Đúc khuôn
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Okayama
 • Khác
 • Aichi
 • Gunma
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Toyama
 • Osaka
 • Mie
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Shizuoka
 • Oita
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Hiroshima
 • Kagawa
 • Ishikawa
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Đúc nhựa
 • Ngành hàn
 • Thực Phẩm
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Kaigo
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Thủy Sản
 • Xây dựng
 • Sơn
 • May Mặc
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Kiểm tra máy móc
 • Bảo trì máy
 • Bảo trì tòa nhà
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • CNTT
 • Cơ Khí
 • Vận hành máy
 • Gia Công Cơ Khí
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Truyền thông
 • Việc làm trong sân bay
 • Tổng hợp
 • Làm Hàu
 • Gia công lò nung
 • May Vải Bạt
 • Giàn Giáo
 • Ngành May
 • Đúc sắt
 • Kim loại
 • Tiện NC
 • Sửa chữa ô tô
 • Gia công kim loại
 • Đúc khuôn
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Okayama
 • Khác
 • Aichi
 • Gunma
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Toyama
 • Osaka
 • Mie
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Shizuoka
 • Oita
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Hiroshima
 • Kagawa
 • Ishikawa

Câu hỏi thường gặp về Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản

Điều kiện 1: Về độ tuổi: Nam nữ từ đủ 19-30. Có thể 19-35 tùy vào đơn hàng hợp đồng.

Điều kiện 2: Về trình độ chuyên môn: Tối thiểu phải tốt nghiệp THCS.

Điều kiện 3: Về điều kiện ngoại hình: Nam (Chiều cao>1m60, Cân nặng >53kg) | Nữ (Chiều cao>1m53, Cân nặng >43kg)

Điều kiện 4: Về điều kiện sức khỏe: Không mắc bệnh về tim, phổi, viêm gan,...

Điều kiện 5: Về tiểu sử: Không có tiền án hình sự, không xăm hình.

Điều kiện 6: Về hồ sơ:

 • 1 bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của phường, xã.
 • 1 tờ Giấy xác nhận không có tiền án hình sự của Công An phường.
 • 1 bộ hồ sơ gồm CMND, sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp và giấy khai sinh có công chứng.
 • 6 Ảnh thẻ 4x6.

Điều kiện 7: Về quy trình thủ tục đi Nhật làm việc:

Để nắm bắt cơ hội đi Nhật làm việc, các ứng viên phải trải qua quy trình 8 bước:

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ
 • Bước 2: Khám sức khỏe tổng quát
 • Bước 3: Khai thông tin vào Form thi tuyển
 • Bước 4: Lựa chọn đơn hàng phù hợp
 • Bước 5: Thi tuyển để sang Nhật làm việc tự túc, làm việc phổ thông và có thể là sang Nhật du học.
 • Bước 6: Hoàn thiện hồ sơ sau đợt trúng tuyển đi Nhật làm việc.
 • Bước 7: Hoàn thiện thủ tục tài chính.
 • Bước 8: Nhận VISA và tiến hành xuất khẩu lao động (XKLĐ)

1. Nhật Bản quyết định mở cửa thị trường lao động, tăng khả năng hợp tác lao động với Việt Nam.

2. Tăng thời gian cho chương trình TTS Kỹ năng.

3. Có thể được cấp kỹ năng vĩnh trú.

4. Mở rộng số lượng TTS xuất khẩu.

5. Yêu cầu về ngoại hình không còn quá khắt khe.

6. Tăng số lượng ngành nghề cho các trường hợp sang Nhật làm việc tự túc và sang Nhật làm việc phổ thông.

7. Thủ tục đi làm việc tại Nhật Bản không còn quá phức tạp.

Những ứng viên mắc bệnh sau đây sẽ không được hỗ trợ sang Nhật:

 • Những chứng bệnh liên quan đến bộ phận sinh dục.
 • Bệnh về tiêu hóa.
 • Bệnh về nội tiết.
 • Bệnh về thận, tiết niệu.
 • Bệnh về răng, hàm, mặt.
 • Mắc HIV/AIDS.
 • Các bệnh về da liệu, hoa liễu.
 • Các bệnh do Virus, Vi khuẩn gây ra.
 • ...

Tại thời điểm hiện nay, nhiều người nước ngoài đang bị mắc kẹt ở Nhật Bản vì sau khi dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm nay, nhiều quốc gia đã ban bố các quy định hạn chế nhập cảnh nhằm khống chế dịch bệnh nguy hiểm này. Trong số những người đang mắc kẹt tại Nhật Bản, có không ít người đang gặp khó khăn về mặt tài chính.

Theo công văn số 2456/QLLĐNN-NBCAĐNA của Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành ngày 21/12/2017 đã có quy định về chi phí quay lại Nhật lần 2 cụ thể như sau:

Trường hợp thay đổi doanh nghiệp phái cử hoặc tổ chức quản lý (nghiệp đoàn) hoặc thay đổi cả doanh nghiệp phái cử và tổ chức quản lý: doanh nghiệp phái cử được phép thu của thực tập sinh theo quy định tại công văn số 1123/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 06/04/2016 của Bộ LĐTB&XH (không quá 1200 USD/người/1 năm hợp đồng) và phải được thể hiện rõ trong đăng ký hợp đồng.

Đối với những trường hợp không có sự thay đổi doanh nghiệp phái cử và tổ chức quản lý (áp dụng cả cho trường hợp giữ nguyên công ty tiếp nhận và thay đổi công ty tiếp nhân) doanh nghiệp phái cử không được thu thêm phí dịch vụ từ thực tập sinh.

Ngoài các chi phí trên, nếu sau 60 ngày kể từ khi về nước bạn mới xuất cảnh thì bạn sẽ mất thêm chi phí xin lại VISA.

 • Đối với đơn hàng 1 năm: Có mức phí thấp nhất trong 3 loại hình, thủ tục xuất cảnh nhanh và lương cao.
 • Đối với đơn hàng 3 năm: Có đa dạng ngành nghề với mức thu nhập cao, cùng với độ tuổi linh hoạt từ 19-35 tuổi.
 • Đối với đơn hàng 5 năm: Là trường hợp đặc biệt với một số ngành nghề chuyên biệt, yêu cầu kỹ năng cao.

Đối với Nhật Huy Khang, có thể liệt kê các mức lương như sau:

Tuyển dụng ứng viên đi Nhật theo diện TTS:

 • TTS ngành chế biến thực phẩm: 30.000.000đ
 • TTS ngành bảo trì máy: 30.000.000đ
 • TTS đóng gói công nghiệp: 30.000.000đ
 • TTS gia công đồ gỗ: 30.000.000đ
 • TTS ngành kiểm tra máy móc: 30.000.000đ
 • ...

Tuyển dụng ứng viên đi Nhật theo diện Kỹ sư:

 • Kỹ sư chuyên viên truyền thông: 55.000.000đ
 • Kỹ sư công nghệ thông tin:70.000.000đ
 • Kỹ sư thiết kế máy: 40.000.000đ
 • Kỹ sư tổng hợp: 43.000.000đ
 • Kỹ sư xây dựng: 43.000.000đ
 • ...

Để có thể sang Nhật làm việc, cần phải chuẩn bị những khoản phí sau:

 • Chi phí khám sức khỏe tổng quát: 800.000 - 1.200.000 đồng.
 • Chi phí đào tạo tay nghề: Có thể khác nhau ở nhiều doanh nghiệp.
 • Chi phí môi giới: Tùy vào mô hình và chế độ của doanh nghiệp.
 • Chi phí ký quỹ chống trốn.
 • Chi phí về VISA, vé máy bay, hồ sơ, thủ tục: từ 700.000 - 1.500.000đ hoặc có thể hơn.
 • Chi phí phát sinh: Quần áo, giáo trình, đồng phục,...
 • Chi phí đào tạo tiếng Nhật sau khi trúng tuyển.

Câu trả lời là vẫn có thể. Nhưng nhiều ngành nghề khác nhau sẽ có mức quy định về thị lực khác nhau.

 • Đối với những ứng viên có thị lực 1 độ, tức từ 8/10 có thể xuất khẩu lao động sang Nhật các ngành nghề như: Lắp ráp linh kiện điện tử, may mặc,...
 • Đối với những ứng viên có thị lực 2 độ, tức từ 5/10-7/10 có thể đi Nhật làm việc các ngành: Nông nghiệp, Xây dựng, Chế biến thực phẩm,...

Tại thời điểm hiện nay, nhiều người nước ngoài đang bị mắc kẹt ở Nhật Bản vì sau khi dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm nay, nhiều quốc gia đã ban bố các quy định hạn chế nhập cảnh nhằm khống chế dịch bệnh nguy hiểm này. Trong số những người đang mắc kẹt tại Nhật Bản, có không ít người đang gặp khó khăn về mặt tài chính.

Trong việc phái cử thực tập sinh đi Nhật làm việc, Công ty TNHH Nhật Huy Khang là đơn vị hàng đầu cung cấp nhân lực xuất khẩu lao động Nhật Bản với quy mô toàn quốc, chúng tôi đã phái cử hơn 5000 thực tập sinh đến Nhật làm việc và liên kết với hơn 500 doanh nghiệp Nhật Bản trong và ngoài nước. NHHK luôn tâm niệm rằng, công việc xây dựng ước mơ và định hướng tương lai của mỗi lao động Việt là vô cùng quan trọng, nên chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực để hỗ trợ lao động Việt Nam bằng sự chuyên nghiệp, hiệu quả, tận tâm và tạo ra các giá trị bền vững, phát triển lâu dài. Tại NHHK, chúng tôi luôn hiểu rõ khả năng và trách nhiệm của mình đối với người lao động và cộng đồng xã hội.


Về chúng tôi

Làm việc tại Nhật Bản

Thực tập sinh

 • TÍCH LŨY NGUỒN VỐN
  200 triệu / năm - 600 triệu/ 3 năm
 • Cơ hội gia hạn thêm 02 năm với
  chương trình TTS 3 năm
 • Hỗ trợ hồ sơ vay ngân hàng
 • Hỗ trợ thanh lý hợp đồng và nhận tiền bảo hiểm
 • Hỗ trợ 100% vé máy bay khi hoàn thành đúng hợp đồng
Đánh giá hồ sơ

Kỹ sư

 • ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ TIẾNG NHẬT
 • THU NHẬP KHỔNG LỒ
  LÊN ĐẾN 40.000.000/ THÁNG
 • KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN LÀM VIỆC
 • BẢO LÃNH GIA ĐÌNH CÙNG ĐẾN NHẬT
Đánh giá hồ sơ

Kỹ năng đặc định

 • Được đào tạo miễn phí Tiếng Nhật
 • Thu nhập khủng lên đến trên 40.000.000đ / tháng
 • Không giới hạn thời gian làm việc
 • Được bảo lãnh gia đình cùng đến nhật
Đăng ký tham gia chương trình

Nhận xét từ thực tập sinh

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực phái cử người lao động ra nước ngoài làm việc Công ty Nhật Huy Khang ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mọi đối tác, khách hàng. Nhật Huy Khang đã làm được một việc lớn, đó là xây dựng được thương hiệu, tạo được uy tín.

Đối tác của chúng tôi tại Nhật Bản

Đối tác của chúng tôi tại Việt Nam

Nhật Huy Khang hỗ trợ đăng ký hồ sơ trực tuyến dễ dàng Hơn 10.000 hồ sơ đã đăng ký và duyệt thành công tại Nhật Huy Khang!

Sự kiện và Hội thảo

Chung Kết Cuộc Thi Robot Đại Chiến – BATTLEBOT Cao Thắng 2020 Chung Kết Cuộc Thi Robot Đại Chiến – BATTLEBOT ...
Sáng ngày 22/01/2021, tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TP.HCM) đã diễn ra vòng chung kết cuộc th...
Chúc mừng 142 bạn TTS Nhật Huy Khang Chúc mừng 142 bạn TTS Nhật Huy Khang
“Không bao giờ từ bỏ, biến giấc mơ thành hiện thực”Chúc mừng 142 bạn TTS Nhật Huy Khang trong thá...
Buổi Offteam ngày 23.12.2020 Buổi Offteam ngày 23.12.2020
Buổi Offteam Giáng Sinh cùng TTS của Nhật Huy Khang MERRY CHRISTMAS Chúc các bạn TTS một mùa Gián...
Chào mừng lớp 293 gia nhập đại gia đình Nhật Huy Khang Chào mừng lớp 293 gia nhập đại gia đình Nhật Hu...
Chào mừng lớp 293 gia nhập đại gia đình Nhật Huy Khang, chúc mừng top nữ đầu tiên nhận ưu đãi “kh...
Lễ Xuất Cảnh Nghiệp Đoàn Business Frontier Lễ Xuất Cảnh Nghiệp Đoàn Business Frontier
Chúc mừng các bạn thực tập sinh của Nhật Huy Khang đãn hoàn  thành tốt khóa học tại trung tâm và ...
Lễ Xuất Cảnh Tháng 11 Lễ Xuất Cảnh Tháng 11
Sáng ngày 14/11, Nhật Huy Khang hân hạnh được đón tiếp cô Nguyễn Thị Minh Tuyết- Phó Giám Đốc Sở ...
Tổng Giám Đốc Công ty Nhật Huy Khang vinh dự được bầu vào chức danh “ PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XKLĐ PHÍA NAM VIỆT NAM 2020-2025 Tổng Giám Đốc Công ty Nhật Huy Khang vinh dự đư...
Trong những năm tháng cống hiến không ngừng nghỉ với những khó khăn, thử thách, và cũng đầy tự hà...
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO KỶ NIỆM 11 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH NHẬT HUY KHANG PHÁT ĐỘNG CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO KỶ NIỆM 11 NĂM...
Nhân dịp kỷ niệm 11 năm ngày thành lập công ty TNHH Nhật Huy Khang (7/10/2009 - 7/10/2020), công ...
Việt Nam trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai ở Nhật Bản
Việt Nam trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai ở Nhật Bản
Việt Nam trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai ở Nhật Bản với 448.053 người, chiếm hơn 15% trong tổng số người nước ngoài và tăng hơn 10...
4 công nhân xây dựng xuất sắc người Việt được vinh danh tại Nhật Bản
4 công nhân xây dựng xuất sắc người Việt được vinh danh tại Nhật Bản
4 lao động Việt Nam và một lao động Myanmar được chính quyền Nhật Bản khen ngợi vì thành tích lao động xuất sắc.Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và ...
DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ĐÁNH GIÁ CAO KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC CỦA KỸ SƯ VIỆT NAM
DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ĐÁNH GIÁ CAO KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC CỦA KỸ SƯ VIỆT NAM
DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ĐÁNH GIÁ CAO KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC CỦA KỸ SƯ VIỆT NAMÔng Iri Kazuaki, Giám đốc công ty Dentsu Nhật Bản cho biết các kỹ ...
Lô vắc-xin thứ 4 về đến Nhật Bản - Nhật Bản đã đảm bảo được khoảng 2,36 triệu liều vắc-xin
Lô vắc-xin thứ 4 về đến Nhật Bản - Nhật Bản đã đảm bảo được khoảng 2,36 triệu liều vắc-xin
Lô vắc-xin thứ 4 ngừa vi-rút corona đã về đến Nhật Bản.Đây là vắc-xin do hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ bào chế. Vắc-xin được xuất từ Bỉ và về đến sâ...
Nhật Bản xuất bản sách hướng dẫn người Việt thi lấy bằng lái xe máy ở Nhật
Nhật Bản xuất bản sách hướng dẫn người Việt thi lấy bằng lái xe máy ở Nhật
Nhà xuất bản Kobunsha vừa xuất bản cuốn sách song ngữ hướng dẫn người Việt thi lấy bằng lái xe máy ở Nhật Bản. Thiết bị mô phỏng xe máy được sử dụn...
CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN CHÍNH THỨC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY DƯỢC CỦA MỸ ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP VẮC-XIN NGỪA VI-RÚT CORONA
CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN CHÍNH THỨC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY DƯỢC CỦA MỸ ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP VẮC-...
Liên quan đến vắc-xin phòng virus corona mới, Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Norihisa Tamura thông báo đã chính thức ký hợp đồng với hãng dượ...
NHẬT BẢN - HỘ CHIẾU QUYỀN LỰC NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2021
NHẬT BẢN - HỘ CHIẾU QUYỀN LỰC NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2021
Công ty Tư vấn và Cư trú toàn cầu Henley & Partner vừa công bố chỉ số Henley Passport Index, trong đó xếp hạng hộ chiếu của các nước dựa trên số qu...
VIỆT NAM VẪN ĐƯỢC NHẬP CẢNH VÀO NHẬT BẢN
VIỆT NAM VẪN ĐƯỢC NHẬP CẢNH VÀO NHẬT BẢN
Nhật Bản đã đưa ra thông báo kể từ hôm nay 28-12, lệnh cấm người nước ngoài không cư trú tại Nhật nhập cảnh bắt đầu có hiệu lực. Biện pháp này sẽ k...
THÀNH CÔNG LÀ CON ĐƯỜNG CỦA BẢN ĐỒ TƯ DUY
THÀNH CÔNG LÀ CON ĐƯỜNG CỦA BẢN ĐỒ TƯ DUY
Thành công là con đường của bản đồ tư duy “Nếu không có bản đồ tư duy, thì bạn chỉ là một cung đường trong bản đồ của người khác mà thôi”. Đó là th...
NHẬT HUY KHANG ĐỒNG HÀNH CÙNG NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN DAY 2021
NHẬT HUY KHANG ĐỒNG HÀNH CÙNG NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN DAY 2021
Nhật Bản là một quốc gia rất phát triển về lĩnh vực công nghệ thông tin với những sáng tạo tuyệt vời. Khi cuộc sống ngày nay đều xoay quanh và liên...
KHỞI ĐỘNG CHUYẾN BAY ĐƯA TTS NHẬT HUY KHANG VỀ NƯỚC
KHỞI ĐỘNG CHUYẾN BAY ĐƯA TTS NHẬT HUY KHANG VỀ NƯỚC
Các bạn thực tập sinh thân mến!Theo thông báo mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở Nhật Bản về nướ...
Vietnam Airlines nối lại đường bay quốc tế Nhật Bản
Vietnam Airlines nối lại đường bay quốc tế Nhật Bản
Đại diện Vietnam Airlines vừa cho biết hãng sẽ khôi phục một số đường bay quốc tế từ ngày 1-4 đến 30-6 trong đó có Nhật BảnThông t...
NẮM BẮT CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI NHHK CHO HƠN 300 TTS TỈNH ĐỒNG THÁP ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC NHẬT BẢN
NẮM BẮT CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI NHHK CHO HƠN 300 TTS TỈNH ĐỒNG THÁP ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC NHẬT BẢN
NẮM BẮT CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI NHHK CHO HƠN 300 TTS TỈNH ĐỒNG THÁP ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC NHẬT BẢN Vào các ngày 17- 19/03/2021, công ty Nhật Huy Khang phối ...
Kỳ thi Top J: Khái niệm, Quy định, Cấp độ và Lịch thi 2021
Kỳ thi Top J: Khái niệm, Quy định, Cấp độ và Lịch thi 2021
Kỳ thi TOP J tuy là kỳ thi khá mới mẻ, nhưng lại được nhiều dân Nhật ngữ hưởng ứng tích cực. Bởi, cuộc thi sở hữu nhiều ưu điểm đặc biệt và độc đáo...
So sánh các kỳ thi tiếng Nhật JLPT, NAT-TEST và TOP J
So sánh các kỳ thi tiếng Nhật JLPT, NAT-TEST và TOP J
Bạn có thể hiểu rõ và phân biệt sự khác nhau giữa các kỳ thi tiếng Nhật đang được quan tâm hàng đầu: JLPT, NAT - Test và Top J trong bài viết dưới ...
Kỳ thi NAT Test là gì? Điều lệ, Cấp độ và Cấu trúc đề thi
Kỳ thi NAT Test là gì? Điều lệ, Cấp độ và Cấu trúc đề thi
Nếu bạn đang có ý định tham dự kỳ thi NAT Test thì đừng bỏ qua những thông tin từ A đến Z về kỳ thi này trong bài viết dưới đây!Kỳ thi NAT Test khô...