300+ Số lượng việc làm trong năm 2022
700+ Số lượng TTS xuất cảnh đầu năm năm 2022
150+ Số lượng bằng khen/ tri ân
75+ Số lượng tài trợ cộng đồng
Nhật Huy Khang là một trong những trung tâm xuất khẩu Lao động Nhật Bản hàng đầu tại Việt Nam
3150 Vị trí tuyển dụng
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Đúc nhựa
 • Khác
 • Ngành hàn
 • Thực Phẩm
 • Sơn
 • Đóng gói công nghiệp
 • Bảo trì máy
 • Kiểm tra máy móc
 • Kim loại
 • Gia công kim loại
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Gia Công Cơ Khí
 • Bảo trì tòa nhà
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Xây dựng
 • Thủy Sản
 • May Vải Bạt
 • Sửa chữa ô tô
 • Mộc
 • Kaigo
 • Ngành May
 • Cơ Khí
 • May Mặc
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Giàn Giáo
 • Đúc sắt
 • Đúc khuôn
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Làm Hàu
 • CNTT
 • Vận hành máy
 • Bao bì
 • Việc làm trong sân bay
 • Truyền thông
 • Tổng hợp
 • Thiết kế máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Gia công lò nung
 • Tiện NC
 • Sản xuất Linh kiện Ô tô
 • Vắt sữa bò
 • Sản xuất thùng carton
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Aichi
 • Okayama
 • Osaka
 • Gunma
 • Toyama
 • Mie
 • Tokyo
 • Hyogo
 • Gifu
 • Khác
 • Tochigi
 • Shizuoka
 • Fukuoka
 • Hiroshima
 • Oita
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Kagawa
 • Shimane
 • Okayama, Aichi, Osaka
 • Kyoto
 • Nagasaki
 • Ishikawa
 • Ibaraki
 • Saga
 • Iwate
 • Gunma, Mie
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Momimo
 • Gunma, Tochigi
 • Sunyou
 • Mie, Osaka
 • Iwata
 • Yamaruchi
 • Wakayama
 • Ehime
 • Gifu, Aichi
 • Osaka, Hyogo, Tokyo
 • Fukuoka, Shizuoka
 • Chiba
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Đúc nhựa
 • Khác
 • Ngành hàn
 • Thực Phẩm
 • Sơn
 • Đóng gói công nghiệp
 • Bảo trì máy
 • Kiểm tra máy móc
 • Kim loại
 • Gia công kim loại
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Gia Công Cơ Khí
 • Bảo trì tòa nhà
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Xây dựng
 • Thủy Sản
 • May Vải Bạt
 • Sửa chữa ô tô
 • Mộc
 • Kaigo
 • Ngành May
 • Cơ Khí
 • May Mặc
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Giàn Giáo
 • Đúc sắt
 • Đúc khuôn
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Làm Hàu
 • CNTT
 • Vận hành máy
 • Bao bì
 • Việc làm trong sân bay
 • Truyền thông
 • Tổng hợp
 • Thiết kế máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Gia công lò nung
 • Tiện NC
 • Sản xuất Linh kiện Ô tô
 • Vắt sữa bò
 • Sản xuất thùng carton
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Aichi
 • Okayama
 • Osaka
 • Gunma
 • Toyama
 • Mie
 • Tokyo
 • Hyogo
 • Gifu
 • Khác
 • Tochigi
 • Shizuoka
 • Fukuoka
 • Hiroshima
 • Oita
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Kagawa
 • Shimane
 • Okayama, Aichi, Osaka
 • Kyoto
 • Nagasaki
 • Ishikawa
 • Ibaraki
 • Saga
 • Iwate
 • Gunma, Mie
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Momimo
 • Gunma, Tochigi
 • Sunyou
 • Mie, Osaka
 • Iwata
 • Yamaruchi
 • Wakayama
 • Ehime
 • Gifu, Aichi
 • Osaka, Hyogo, Tokyo
 • Fukuoka, Shizuoka
 • Chiba
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Đúc nhựa
 • Khác
 • Ngành hàn
 • Thực Phẩm
 • Sơn
 • Đóng gói công nghiệp
 • Bảo trì máy
 • Kiểm tra máy móc
 • Kim loại
 • Gia công kim loại
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Gia Công Cơ Khí
 • Bảo trì tòa nhà
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Xây dựng
 • Thủy Sản
 • May Vải Bạt
 • Sửa chữa ô tô
 • Mộc
 • Kaigo
 • Ngành May
 • Cơ Khí
 • May Mặc
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Giàn Giáo
 • Đúc sắt
 • Đúc khuôn
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Làm Hàu
 • CNTT
 • Vận hành máy
 • Bao bì
 • Việc làm trong sân bay
 • Truyền thông
 • Tổng hợp
 • Thiết kế máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Gia công lò nung
 • Tiện NC
 • Sản xuất Linh kiện Ô tô
 • Vắt sữa bò
 • Sản xuất thùng carton
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Aichi
 • Okayama
 • Osaka
 • Gunma
 • Toyama
 • Mie
 • Tokyo
 • Hyogo
 • Gifu
 • Khác
 • Tochigi
 • Shizuoka
 • Fukuoka
 • Hiroshima
 • Oita
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Kagawa
 • Shimane
 • Okayama, Aichi, Osaka
 • Kyoto
 • Nagasaki
 • Ishikawa
 • Ibaraki
 • Saga
 • Iwate
 • Gunma, Mie
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Momimo
 • Gunma, Tochigi
 • Sunyou
 • Mie, Osaka
 • Iwata
 • Yamaruchi
 • Wakayama
 • Ehime
 • Gifu, Aichi
 • Osaka, Hyogo, Tokyo
 • Fukuoka, Shizuoka
 • Chiba
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Đúc nhựa
 • Khác
 • Ngành hàn
 • Thực Phẩm
 • Sơn
 • Đóng gói công nghiệp
 • Bảo trì máy
 • Kiểm tra máy móc
 • Kim loại
 • Gia công kim loại
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Gia Công Cơ Khí
 • Bảo trì tòa nhà
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Xây dựng
 • Thủy Sản
 • May Vải Bạt
 • Sửa chữa ô tô
 • Mộc
 • Kaigo
 • Ngành May
 • Cơ Khí
 • May Mặc
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Giàn Giáo
 • Đúc sắt
 • Đúc khuôn
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Làm Hàu
 • CNTT
 • Vận hành máy
 • Bao bì
 • Việc làm trong sân bay
 • Truyền thông
 • Tổng hợp
 • Thiết kế máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Gia công lò nung
 • Tiện NC
 • Sản xuất Linh kiện Ô tô
 • Vắt sữa bò
 • Sản xuất thùng carton
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Aichi
 • Okayama
 • Osaka
 • Gunma
 • Toyama
 • Mie
 • Tokyo
 • Hyogo
 • Gifu
 • Khác
 • Tochigi
 • Shizuoka
 • Fukuoka
 • Hiroshima
 • Oita
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Kagawa
 • Shimane
 • Okayama, Aichi, Osaka
 • Kyoto
 • Nagasaki
 • Ishikawa
 • Ibaraki
 • Saga
 • Iwate
 • Gunma, Mie
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Momimo
 • Gunma, Tochigi
 • Sunyou
 • Mie, Osaka
 • Iwata
 • Yamaruchi
 • Wakayama
 • Ehime
 • Gifu, Aichi
 • Osaka, Hyogo, Tokyo
 • Fukuoka, Shizuoka
 • Chiba
3150 Vị trí tuyển dụng
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Đúc nhựa
 • Khác
 • Ngành hàn
 • Thực Phẩm
 • Sơn
 • Đóng gói công nghiệp
 • Bảo trì máy
 • Kiểm tra máy móc
 • Kim loại
 • Gia công kim loại
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Gia Công Cơ Khí
 • Bảo trì tòa nhà
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Xây dựng
 • Thủy Sản
 • May Vải Bạt
 • Sửa chữa ô tô
 • Mộc
 • Kaigo
 • Ngành May
 • Cơ Khí
 • May Mặc
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Giàn Giáo
 • Đúc sắt
 • Đúc khuôn
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Làm Hàu
 • CNTT
 • Vận hành máy
 • Bao bì
 • Việc làm trong sân bay
 • Truyền thông
 • Tổng hợp
 • Thiết kế máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Gia công lò nung
 • Tiện NC
 • Sản xuất Linh kiện Ô tô
 • Vắt sữa bò
 • Sản xuất thùng carton
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Aichi
 • Okayama
 • Osaka
 • Gunma
 • Toyama
 • Mie
 • Tokyo
 • Hyogo
 • Gifu
 • Khác
 • Tochigi
 • Shizuoka
 • Fukuoka
 • Hiroshima
 • Oita
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Kagawa
 • Shimane
 • Okayama, Aichi, Osaka
 • Kyoto
 • Nagasaki
 • Ishikawa
 • Ibaraki
 • Saga
 • Iwate
 • Gunma, Mie
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Momimo
 • Gunma, Tochigi
 • Sunyou
 • Mie, Osaka
 • Iwata
 • Yamaruchi
 • Wakayama
 • Ehime
 • Gifu, Aichi
 • Osaka, Hyogo, Tokyo
 • Fukuoka, Shizuoka
 • Chiba
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Đúc nhựa
 • Khác
 • Ngành hàn
 • Thực Phẩm
 • Sơn
 • Đóng gói công nghiệp
 • Bảo trì máy
 • Kiểm tra máy móc
 • Kim loại
 • Gia công kim loại
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Gia Công Cơ Khí
 • Bảo trì tòa nhà
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Xây dựng
 • Thủy Sản
 • May Vải Bạt
 • Sửa chữa ô tô
 • Mộc
 • Kaigo
 • Ngành May
 • Cơ Khí
 • May Mặc
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Giàn Giáo
 • Đúc sắt
 • Đúc khuôn
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Làm Hàu
 • CNTT
 • Vận hành máy
 • Bao bì
 • Việc làm trong sân bay
 • Truyền thông
 • Tổng hợp
 • Thiết kế máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Gia công lò nung
 • Tiện NC
 • Sản xuất Linh kiện Ô tô
 • Vắt sữa bò
 • Sản xuất thùng carton
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Aichi
 • Okayama
 • Osaka
 • Gunma
 • Toyama
 • Mie
 • Tokyo
 • Hyogo
 • Gifu
 • Khác
 • Tochigi
 • Shizuoka
 • Fukuoka
 • Hiroshima
 • Oita
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Kagawa
 • Shimane
 • Okayama, Aichi, Osaka
 • Kyoto
 • Nagasaki
 • Ishikawa
 • Ibaraki
 • Saga
 • Iwate
 • Gunma, Mie
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Momimo
 • Gunma, Tochigi
 • Sunyou
 • Mie, Osaka
 • Iwata
 • Yamaruchi
 • Wakayama
 • Ehime
 • Gifu, Aichi
 • Osaka, Hyogo, Tokyo
 • Fukuoka, Shizuoka
 • Chiba
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Đúc nhựa
 • Khác
 • Ngành hàn
 • Thực Phẩm
 • Sơn
 • Đóng gói công nghiệp
 • Bảo trì máy
 • Kiểm tra máy móc
 • Kim loại
 • Gia công kim loại
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Gia Công Cơ Khí
 • Bảo trì tòa nhà
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Xây dựng
 • Thủy Sản
 • May Vải Bạt
 • Sửa chữa ô tô
 • Mộc
 • Kaigo
 • Ngành May
 • Cơ Khí
 • May Mặc
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Giàn Giáo
 • Đúc sắt
 • Đúc khuôn
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Làm Hàu
 • CNTT
 • Vận hành máy
 • Bao bì
 • Việc làm trong sân bay
 • Truyền thông
 • Tổng hợp
 • Thiết kế máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Gia công lò nung
 • Tiện NC
 • Sản xuất Linh kiện Ô tô
 • Vắt sữa bò
 • Sản xuất thùng carton
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Aichi
 • Okayama
 • Osaka
 • Gunma
 • Toyama
 • Mie
 • Tokyo
 • Hyogo
 • Gifu
 • Khác
 • Tochigi
 • Shizuoka
 • Fukuoka
 • Hiroshima
 • Oita
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Kagawa
 • Shimane
 • Okayama, Aichi, Osaka
 • Kyoto
 • Nagasaki
 • Ishikawa
 • Ibaraki
 • Saga
 • Iwate
 • Gunma, Mie
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Momimo
 • Gunma, Tochigi
 • Sunyou
 • Mie, Osaka
 • Iwata
 • Yamaruchi
 • Wakayama
 • Ehime
 • Gifu, Aichi
 • Osaka, Hyogo, Tokyo
 • Fukuoka, Shizuoka
 • Chiba
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Đúc nhựa
 • Khác
 • Ngành hàn
 • Thực Phẩm
 • Sơn
 • Đóng gói công nghiệp
 • Bảo trì máy
 • Kiểm tra máy móc
 • Kim loại
 • Gia công kim loại
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Gia Công Cơ Khí
 • Bảo trì tòa nhà
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Xây dựng
 • Thủy Sản
 • May Vải Bạt
 • Sửa chữa ô tô
 • Mộc
 • Kaigo
 • Ngành May
 • Cơ Khí
 • May Mặc
 • Vận hành và kiểm tra sản phẩm
 • Giàn Giáo
 • Đúc sắt
 • Đúc khuôn
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Làm Hàu
 • CNTT
 • Vận hành máy
 • Bao bì
 • Việc làm trong sân bay
 • Truyền thông
 • Tổng hợp
 • Thiết kế máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Gia công lò nung
 • Tiện NC
 • Sản xuất Linh kiện Ô tô
 • Vắt sữa bò
 • Sản xuất thùng carton
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Aichi
 • Okayama
 • Osaka
 • Gunma
 • Toyama
 • Mie
 • Tokyo
 • Hyogo
 • Gifu
 • Khác
 • Tochigi
 • Shizuoka
 • Fukuoka
 • Hiroshima
 • Oita
 • Kanagawa
 • Osaka, Tokyo, Hyogo
 • Kagawa
 • Shimane
 • Okayama, Aichi, Osaka
 • Kyoto
 • Nagasaki
 • Ishikawa
 • Ibaraki
 • Saga
 • Iwate
 • Gunma, Mie
 • Aichi, Shizuoka
 • Tatsumi (Gunma, Tochigi)
 • Momimo
 • Gunma, Tochigi
 • Sunyou
 • Mie, Osaka
 • Iwata
 • Yamaruchi
 • Wakayama
 • Ehime
 • Gifu, Aichi
 • Osaka, Hyogo, Tokyo
 • Fukuoka, Shizuoka
 • Chiba