250+ Số lượng việc làm trong năm 2019
1600+ Số lượng TTS xuất cảnh năm 2019
100+ Số lượng bằng khen/ tri ân
50+ Số lượng tài trợ cộng đồng
Nhật Huy Khang luôn đi đầu trong xuất khẩu Lao động Nhật Bản tại Việt Nam
3150 Vị trí tuyển dụng
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thực Phẩm
 • Đúc nhựa
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Xây dựng
 • Sơn
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Cơ Khí
 • Ngành hàn
 • Vận hành máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Việc làm trong sân bay
 • Thủy Sản
 • Truyền thông
 • Tổng hợp
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Aichi
 • Gunma
 • Toyama
 • Osaka
 • Shizuoka
 • Oita
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thực Phẩm
 • Đúc nhựa
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Xây dựng
 • Sơn
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Cơ Khí
 • Ngành hàn
 • Vận hành máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Việc làm trong sân bay
 • Thủy Sản
 • Truyền thông
 • Tổng hợp
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Aichi
 • Gunma
 • Toyama
 • Osaka
 • Shizuoka
 • Oita
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thực Phẩm
 • Đúc nhựa
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Xây dựng
 • Sơn
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Cơ Khí
 • Ngành hàn
 • Vận hành máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Việc làm trong sân bay
 • Thủy Sản
 • Truyền thông
 • Tổng hợp
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Aichi
 • Gunma
 • Toyama
 • Osaka
 • Shizuoka
 • Oita
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thực Phẩm
 • Đúc nhựa
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Xây dựng
 • Sơn
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Cơ Khí
 • Ngành hàn
 • Vận hành máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Việc làm trong sân bay
 • Thủy Sản
 • Truyền thông
 • Tổng hợp
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Aichi
 • Gunma
 • Toyama
 • Osaka
 • Shizuoka
 • Oita
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
3150 Vị trí tuyển dụng
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thực Phẩm
 • Đúc nhựa
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Xây dựng
 • Sơn
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Cơ Khí
 • Ngành hàn
 • Vận hành máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Việc làm trong sân bay
 • Thủy Sản
 • Truyền thông
 • Tổng hợp
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Aichi
 • Gunma
 • Toyama
 • Osaka
 • Shizuoka
 • Oita
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thực Phẩm
 • Đúc nhựa
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Xây dựng
 • Sơn
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Cơ Khí
 • Ngành hàn
 • Vận hành máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Việc làm trong sân bay
 • Thủy Sản
 • Truyền thông
 • Tổng hợp
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Aichi
 • Gunma
 • Toyama
 • Osaka
 • Shizuoka
 • Oita
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thực Phẩm
 • Đúc nhựa
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Xây dựng
 • Sơn
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Cơ Khí
 • Ngành hàn
 • Vận hành máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Việc làm trong sân bay
 • Thủy Sản
 • Truyền thông
 • Tổng hợp
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Aichi
 • Gunma
 • Toyama
 • Osaka
 • Shizuoka
 • Oita
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Chọn ngành nghề
 • Chọn ngành nghề
 • Khác
 • Kiểm tra sản phẩm
 • Thực Phẩm
 • Đúc nhựa
 • Ép kim loại
 • Lắp ráp sản phẩm
 • Xây dựng
 • Sơn
 • Kaigo
 • May Mặc
 • Bảo trì máy
 • CNTT
 • Mộc
 • Đóng gói công nghiệp
 • Cơ Khí
 • Ngành hàn
 • Vận hành máy
 • Lắp khung kính nhôm
 • Thiết kế máy
 • Việc làm trong sân bay
 • Thủy Sản
 • Truyền thông
 • Tổng hợp
 • Lắp ráp thiết bị điện tử
 • Làm Hàu
 • Kiểm tra máy móc
Lọc theo mức lương
 • Chọn theo mức lương
 • 25,000,000₫ - 20,000,000₫
 • 25,000,000₫ - 30,000,000₫
 • 30,000,000₫ - 35,000,000₫
 • 35,000,000₫ - 40,000,000₫
 • > 40,000,000₫
Lọc theo khu vực
 • Chọn nơi làm việc
 • Khác
 • Okayama
 • Hyogo
 • Tokyo
 • Aichi
 • Gunma
 • Toyama
 • Osaka
 • Shizuoka
 • Oita
 • Gifu
 • Kanagawa
 • Tochigi
 • Nagasaki
 • Aichi, Shizuoka
 • Mie
Trong việc phái cử thực tập sinh sang Nhật làm việc, Nhật Huy Khang là đơn vị hàng đầu cung cấp việc làm tại Nhật Bản với quy mô toàn quốc, chúng tôi đã phái cử hơn 5000 thực tập sinh đến Nhật làm việc và liên kết với hơn 500 doanh nghiệp Nhật Bản trong và ngoài nước. NHHK luôn tâm niệm rằng, công việc xây dựng ước mơ và định hướng tương lai của mỗi lao động Việt là vô cùng quan trọng, nên chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực để hỗ trợ lao động Việt Nam bằng sự chuyên nghiệp, hiệu quả, tận tâm và tạo ra các giá trị bền vững, phát triển lâu dài. Tại NHHK, chúng tôi luôn hiểu rõ khả năng và trách nhiệm của mình đối với người lao động và cộng đồng xã hội
Về chúng tôi

Làm việc tại Nhật Bản

Thực tập sinh

 • TÍCH LŨY NGUỒN VỐN
  200 triệu / năm - 600 triệu/ 3 năm
 • Cơ hội gia hạn thêm 02 năm với
  chương trình TTS 3 năm
 • Hỗ trợ hồ sơ vay ngân hàng
 • Hỗ trợ thanh lý hợp đồng và nhận tiền bảo hiểm
 • Hỗ trợ 100% vé máy bay khi hoàn thành đúng hợp đồng
Đánh giá hồ sơ

Kỹ sư

 • ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ TIẾNG NHẬT
 • THU NHẬP KHỔNG LỒ
  LÊN ĐẾN 40.000.000/ THÁNG
 • KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN LÀM VIỆC
 • BẢO LÃNH GIA ĐÌNH CÙNG ĐẾN NHẬT
Đánh giá hồ sơ

Kỹ năng đặc định

 • Được đào tạo miễn phí Tiếng Nhật
 • Thu nhập khủng lên đến trên 40.000.000đ / tháng
 • Không giới hạn thời gian làm việc
 • Được bảo lãnh gia đình cùng đến nhật
Đăng ký tham gia chương trình

Nhận xét từ thực tập sinh

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực phái cử người lao động ra nước ngoài làm việc Công ty Nhật Huy Khang ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mọi đối tác, khách hàng. Nhật Huy Khang đã làm được một việc lớn, đó là xây dựng được thương hiệu, tạo được uy tín.

Đối tác của chúng tôi tại Nhật Bản

Đối tác của chúng tôi tại Việt Nam

Nhật Huy Khang hỗ trợ đăng ký hồ sơ trực tuyến dễ dàng Hơn 10.000 hồ sơ đã đăng ký và duyệt thành công tại Nhật Huy Khang!

Sự kiện và Hội thảo

HỘI THẢO “NHẬT BẢN _ ƯỚC MƠ CHINH PHỤC NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM” HỘI THẢO “NHẬT BẢN _ ƯỚC MƠ CHINH PHỤC NGÀNH CÔ...
❓ Vì Sao Nhật Bản Lại Trở Thành Quốc Gia Có Nền Công Nghiệp Thực Phẩm Hàng Đầu Thế Giới?❓ Bắt Đầu...
SỰ KIỆN SỰ KIỆN " CHIA SẺ KHOẢNH KHẮC HAY - NHẬN NGAY L...
1. ĐỐI TƯỢNGCác thực tập sinh đang theo học tại cơ sở đào tạo hoặc đang làm việc tại Nhật Bản do ...
LỄ XUẤT CẢNH ĐẦU THÁNG 4/2019 LỄ XUẤT CẢNH ĐẦU THÁNG 4/2019
Chúc mừng các bạn thực tập sinh đã hoàn thành tốt khóa học tại trung tâm đào tạo Nhật Huy Khang v...
BÍ THƯ TỈNH ỦY LÀM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG BÍ THƯ TỈNH ỦY LÀM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
Vào ngày 22/10 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã có buổi ghé thăm và giao lưu cùng các bạn thự...
LỄ XUẤT CẢNH THÁNG 3/2019 LỄ XUẤT CẢNH THÁNG 3/2019
Lại một buổi lễ xuất cảnh trôi qua, để lại trong lòng những người làm công việc dẫn dắt, định hướ...
Lễ xuất cảnh tháng 2/2019 Lễ xuất cảnh tháng 2/2019
Chúc mừng các bạn Thực Tập Sinh chuẩn bị xuất cảnh trong tháng 2/2019. Các bạn đang tiến đến nhữn...
Chúc mừng đoàn xuất cảnh đầu tiên của năm 2019 Chúc mừng đoàn xuất cảnh đầu tiên của năm 2019
Chúc các bạn lên đường thành công, việc làm thuận lợi, hãy giữ gìn sức khỏe, cố gắng để khi trở v...
Đến hẹn lại lên, Chào mừng cuộc thi Mini Racing Car 2019 Đến hẹn lại lên, Chào mừng cuộc thi Mini Racing...
Nhật Huy Khang hân hạnh là nhà tài trợ chính cuộc thi Mini Racing Car 4 năm liền Chúng tôi hi vọn...
Nhật nới lỏng hạn chế nhập cảnh với người Việt Nam
Nhật nới lỏng hạn chế nhập cảnh với người Việt Nam
Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ bắt đầu nới lỏng biện pháp hạn chế nhập cảnh với người nước ngoài. Các chuyến bay đến và từ Việt Nam, Thái Lan dự ki...
Nhật Bản hỗ trợ 15 doanh nghiệp mở rộng sản xuất ở Việt Nam, dần rời khỏi Trung Quốc
Nhật Bản hỗ trợ 15 doanh nghiệp mở rộng sản xuất ở Việt Nam, dần rời khỏi Trung Quốc
Nhật Bản đang thúc đẩy các gói hỗ trợ doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ xây dựng lại chuỗi cung ứng ở khu vực Đông Nam Á sau ảnh hưởng của dịch...
Bento - Những điều bạn chưa biết về ẩm thực của Nhật Bản
Bento - Những điều bạn chưa biết về ẩm thực của Nhật Bản
Cơm hộp Bento cũng như văn hóa ẩm thực Nhật Bản, luôn cầu kỳ, tỉ mỉ nhưng lại ngon và hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên.Ẩm thực Nhật Bản nổi tiếng ...
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN FORM NHẬN TRỢ CẤP 10 MAN DO DỊCH COVID-19 TỪ CHÍNH PHỦ NHẬT
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN FORM NHẬN TRỢ CẤP 10 MAN DO DỊCH COVID-19 TỪ CHÍNH PHỦ NHẬT
Về cách thức nhận trợ cấp 10 man từ chính phủ Nhật BảnChủ hộ phải điền vào mẫu đơn được gửi từ nơi đăng ký cư trú về địa chỉ đã đăng ký.Ghi thông t...
HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC V/V NHẬN TRỢ CẤP 10 MAN DO COVID TỪ CHÍNH PHỦ NHẬT
HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC V/V NHẬN TRỢ CẤP 10 MAN DO COVID TỪ CHÍNH PHỦ NHẬT
Cư dân nước ngoài có tên trong danh sách đăng ký thường trú cơ bản tính đến ngày 27/4 và có tư cách lưu trú từ 3 tháng trở lên sẽ được nhận 100.000...
Hoa anh đào Nhật Bản nở sớm
Hoa anh đào Nhật Bản nở sớm
Mùa hoa anh đào năm nay được dự báo nở sớm hơn từ 3 đến 7 ngày so với lịch của năm 2019.Mùa đông vừa qua ở Nhật khá ấm, nên mùa xuân được dự báo có...
Vì sao Nhật Bản là môi trường sống lý tưởng
Vì sao Nhật Bản là môi trường sống lý tưởng
Hệ thống phúc lợi của Nhật Bản có thể được coi là hoàn hảo, giúp cho người dân có thể yên tâm sinh sống từ khi sinh ra cho đến khi về già.Dưới đây ...
Nhật Bản dẫn đầu thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam
Nhật Bản dẫn đầu thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam
Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc lần lượt là các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất trong năm 2019. Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước...
MINI CAR RACING 2020 tại Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
MINI CAR RACING 2020 tại Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
Với định hướng đồng hành, khởi tạo tương lai cho người trẻ Việt Nam trên con đường phát triển, Công ty TNHH Nhật Huy Khang tự hào là nhà tài trợ ch...
NGÀY HỘI TƯ VẤN VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM NĂM 2020
NGÀY HỘI TƯ VẤN VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM NĂM 2020
Trong tháng 6 vừa qua, công ty Nhật Huy Khang đã thực hiện công tác tư vấn tại các trường Đại học - Cao đẳng tại khu vực TP.HCM. Trong đó, ngày hội...
ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 1.500.000 DÀNH RIÊNG CHO 100 TTS NỮ
ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 1.500.000 DÀNH RIÊNG CHO 100 TTS NỮ
1. Thời gian: Từ ngày 23/06/2020 - 31/07/2020**Lưu ý: Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi đủ số lượng đăng ký- Trước ngày 20/07/2020, ...
LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI MINI CAR RACING LẦN THỨ 5
LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI MINI CAR RACING LẦN THỨ 5
Sáng ngày 06/06/2020, tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TP.HCM) đã diễn ra lễ phát động cuộc thi “Mini Car Racing” - Lần 5 - năm 2020, do Khoa Cơ K...
THÔNG BÁO V/v ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19
THÔNG BÁO V/v ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19
Căn cứ văn bản của UBND thành phố Hồ Chí Minh v/v cho học sinh, sinh viên đi học trở lại, Công ty Nhật Huy Khang thông báo:1️⃣ Thực tập sinh trở lạ...
NHẬT HUY KHANG ĐỒNG HÀNH - TRAO TAY GÓP QUỸ 20 TẤN GẠO HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI TỈNH THANH HÓA
NHẬT HUY KHANG ĐỒNG HÀNH - TRAO TAY GÓP QUỸ 20 TẤN GẠO HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ...
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, và lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt...
Thư ngỏ phòng chống dịch Corona từ Ông Lê Minh Hoan- Bí thư Tỉnh Ủy Đồng tháp
Thư ngỏ phòng chống dịch Corona từ Ông Lê Minh Hoan- Bí thư Tỉnh Ủy Đồng tháp
Kính thưa: Nhân dân Đất Sen hồng!Vậy là, cơn đại dịch Covid-19 đã chuyển sang trạng thái đầy khó khăn trên cả thế giới. Việt Nam chúng ta đang thàn...
Gấp rút khai giảng lớp tiếng Nhật tại Đồng Tháp đưa lao động đi làm việc
Gấp rút khai giảng lớp tiếng Nhật tại Đồng Tháp đưa lao động đi làm việc
Sau khi vệ sinh, khử trùng phòng học chống virus Covid - 19, Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Tháp phối hợp cùng công ty Nhật Huy Khang đã tổ chức k...