Nhằm tuyên dương những bạn thực tập sinh đã rất cố gắng nỗ lực làm việc và học tập tốt trong thời gian học tập tại Việt Nam và thực tập tại Nhật Bản, Công ty Nhật Huy Khang đã thành lập quỹ khen thưởng dành riêng cho các TTS Kỹ năng đạt trình độ JPLT N1, N2

 

Cơ hội nhận được mức tiền thưởng khi sở hữu trong tay tấm bằng Nhật ngữ JLPT

> TRÌNH ĐỘ N2: 10.000 YÊN (KHOẢNG 2 TRIỆU ĐỒNG)

> TRÌNH ĐỘ N1: 20.000 YÊN (KHOẢNG 4 TRIỆU ĐỒNG)Hãy nhanh chóng gửi ngay giấy chứng nhận Nhật ngữ và chia sẻ của bản thân tại đây đến Nhật Huy Khang để nhận ngay phần thưởng này nhé!

Lưu ý: Thời gian nhận thông tin về kết quả đậu JLPT trong vòng 2 tháng kể từ ngày dự thi.