Ngày 1/11/2018 Chính Phủ Nhật đã hoàn thiện 2 tư cách lao động mới liên quan đến chương trình thực tập sinh kỹ năng đặc định. Dự kiến từ tháng 4/2019 Visa kỹ năng đặc định sẽ được triển khai, mục đích thiết yếu của loại visa này là có thể lưu trú tối đa 5 năm tại Nhật Bản nhằm mục đích tạo công ăn việc làm cho những người có trình độ tiếng Nhật tốt. 

Việc thay đổi các chính sách chính là một điều kiện tốt để người lao động Việt Nam có thêm nhiều cơ hội phát triển bản thân và vươn đến một tương lai xa, phát triển hơn.