Đối với người Nhật, đồng 5 Yên là đồng tiền may mắn, bất kể một người nào đó khi đến Nhật họ đều giữ lại đồng Yên này cho riêng mình và xem nó như một tấm bùa hộ mệnh.

 Trong văn hóa phương đông số 5 mang tính cân bằng, chúng liên kết với vòng tuần hoàn gồm năm nguyên tố kim - mộc - thủy - hỏa - thổ, một đất nước hội tụ tất cả những liên kết này sẽ là một đất nước hưng thịnh, phát tài.

Đồng 5 yên có cách phát âm là Go-En (五円). Trong đó Go thể hiện sự kính trọng, tôn quý và En là mối quan hệ, sự liên kết. Nguyện ý như khi ta tặng cho ai đó đồng 5 yên nghĩa là muốn họ sẽ gặp được nhiều mối quan hệ mới, tốt đẹp hơn, bền vững hơn.

Chúng được tặng nhau vào dịp Tết ở Nhật, lộc lì xì đầu năm cho người thân. Những người trẻ khi nhận tháng lương đầu tiên sẽ cất lại vào ví mình đồng 5 yên như để cầu mong may mắn trong công việc.

Nguồn: Kilala

Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.