Về cách thức nhận trợ cấp 10 man từ chính phủ Nhật Bản

  • Chủ hộ phải điền vào mẫu đơn được gửi từ nơi đăng ký cư trú về địa chỉ đã đăng ký.
  • Ghi thông tin tài khoản ngân hàng và nộp kèm copy thẻ ngân hàng hoặc sổ ngân hàng + giấy tờ tùy thân (bằng lái xe, thẻ mã số cá nhân v.v.)
  • Bạn nào chuyển nhà cần chú ý làm thủ tục đăng ký chuyển đi và chuyển đến vì giấy sẽ gửi về địa chỉ có đăng ký thường trú hiện tại.
  • Chú ý cái hòm thư nhà mình, ghi họ tên đầy đủ cho nhân viên bưu điện biết rõ để phát đơn.

Người được nhận và thời hạn nhận:

  • Người nước ngoài đã đăng ký thường trú từ 3 tháng trở lên sẽ được nhận. Tức là trước ngày 27/1 đã đến Nhật và đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại.
  • Thời hạn nhận trong 3 tháng.


Trình tự:

1. Nhận mẫu đơn được gửi từ nơi có đăng ký cư trú.

2. Điền vào mẫu đơn, bao gồm số tài khoản ngân hàng có giấy xác nhận tài khoản là copy thẻ ngân hàng hoặc sổ ngân hàng + giấy tờ tuỳ thân.

3. Gửi lại nơi đăng ký thường trú là hoàn thành.

Nếu là gia đình thì có thể tập hợp cùng một tài khoản và hồ sơ bao gồm giấy tờ tuỳ thân của cả nhà.

Ngoài ra, nếu bạn có thẻ My Number, bạn có thể đăng ký trực tuyến. Các thủ tục được thực hiện trên cổng thông tin của trang My Number, một trang dành riêng cho hệ thống My number.


Link ở đây: https://myna.go.jp/SCK0101_…/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form

Nếu chủ hộ lâm bệnh và không làm thủ được có thể nhờ ai đó làm thay để được nhận trợ cấp.

TTS NHHK cũng phải Chú ý lừa đảo nhé!!!


Hãy xác nhận chính xác thông tin từ cơ quan hành chính được gửi tới hòm thư.
Không tin hay làm theo thông tin liên lạc qua điện thoại, email, các hình thức khác…

Nguồn: Makoto Inc

Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.