Từ năm 2016, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra một kế hoạch tầm quốc gia để triển khai xã hội 5.0, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và giải quyết bài toán thiếu lao động

Những chiếc taxi tự vận hành, không cần người điều khiển trực tiếp có thể sẽ trở thành cảnh tượng phổ biến trong thời gian Nhật Bản tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020.


Nhật Bản xem Olympic 2020 là cơ hội để nước này đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai xã hội 5.0, một xã hội tương lai trong đó công nghệ không chỉ len lỏi vào tất cả các khía cạnh đời sống mà còn thay đổi cách chúng ta sống và tương tác với nhau.

Thành phố Kawashinoha đã thiết kế một trung tâm thông minh có trách nhiệm vận hành toàn bộ hệ thống điện, nước, sưởi ấm và an ninh. Một hệ thống có năng lực bao quát tương tự như vậy nhưng dựa trên tập hợp thông tin cá nhân của các cư dân trong thành phố và được sử dụng cho các mục đích như y tế, giáo dục cũng đang được thiết kế, thử nghiệm.

Người dân Nhật Bản đã sẵn sàng bước vào xã hội siêu thông minh 5.0, dù họ nhận thức rằng mô hình này cũng sẽ dẫn đến nhiều vấn đề đáng quan tâm như bảo mật thông tin, an toàn trong thế giới số. Tuy nhiên, việc con người được giải phóng tối đa đang làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống và nhìn nhận về thế giới.


Nguồn: vtv.vn

Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.