Sở cứu hỏa Kasuga, Onojo, Nakagawa, đã trao bằng khen và kỷ niệm chương cho ヴー・ドゥック・フイン (Huỳnh?, 22 tuổi), thực tập sinh sống tại thị trấn Umi, Fukuoka, vì hành động dũng cảm cứu một người phụ nữ đuối nước trên sông.

Theo tin tức, vào ngày 9/6 anh Huỳnh? khi đang nghỉ ngơi trên bờ sông ở thành phố Onokashiro thì nhìn thấy một phụ nữ khoảng 50 tuổi rơi từ trên cầu xuống sông. Không ngần ngại, anh đã nhảy ngay xuống sông cứu giúp, người phụ nữ đã an toàn.

Theo anh Huỳnh? kể lại, người phụ nữ đã rơi gần chạm đáy sông, anh đã phải cố gắng tiếp cận người phụ nữ từ phía sau, nắm lấy cánh tay và kéo vào bờ để bơi.

"Tôi rất vui khi có thể cứu được bà ấy".

Nguồn:https://www.asahi.com/

Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.