Trước thông tin đang được dư luận đặc biệt quan tâm về việc Nhật Bản đề xuất bỏ chương trình thực tập kỹ năng dành cho người lao động nước ngoài, Báo Người Lao Động đã có buổi phỏng vấn ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt, Chủ tịch Hiệp hội toàn quốc về hỗ trợ cùng phát triển nhân lực nước ngoài Nhật Bản (NAGOMi) về vấn đề này.

Tóm tắt nội dung của dự thảo này là nội dung thảo luận về việc xây dựng một chương trình mới với mục đích "Bảo đảm nguồn lao động, đào tạo nhân sự" thay cho chủ trương hạn hẹp là "cống hiến quốc tế thông qua chuyển giao kỹ thuật" của chương trình cũ chứ không phải là loại bỏ chương trình Thực tập kỹ năng. Chúng tôi đang đề xuất và kỳ vọng vào việc thực hiện cải cách nhất quán 2 chương trình Thực tập kỹ năng và kỹ năng đặc định. Sau này, chương trình Kỹ năng đặc định không chỉ đơn giản là giải pháp cho vấn đề thiếu lao động hiện tại mà nó cần nhất quán với chương trình Thực tập kỹ năng trong mục đích chung là bảo đảm nguồn lao động, đào tạo nhân sự và cống hiến quốc tế với các hoạt động cụ thể. Tôi muốn chia sẻ thêm một lần nữa rằng cho đến khi xây dựng được chương trình mới thì vẫn sẽ thực hiện theo chương trình Thực tập kỹ năng nên ngươi lao động yên tâm thực hiện nguyện vọng sang Nhật Bản làm việc.
 

 

Dự thảo trung hạn về chương trình Thực tập kỹ năng của Hội đồng chuyên gia Nhật Bản đã được công bố vào ngày 10-4 vừa qua. Định hướng chính của dự thảo lần này là "Loại bỏ chương trình Thực tập kỹ năng, xây dựng chương trình mới với mục đích bảo đảm nguồn lao động bền vững". Tuy nhiên, nội dung của chương trình mới được xây dựng để cải thiện chương trình Thực tập kỹ năng. Cụ thể, chủ trương của chương trình mới là đào tạo nguồn nhân lực đủ đáp ứng yêu cầu của các Doanh nghiệp Nhật Bản trong tình hình mới; con đường sự nghiệp của người lao động nước ngoài đến Nhật có ngành nghề tiếp nhận sẽ thống nhất với lĩnh vực tiếp nhận kỹ năng đặc định; đào tạo kỹ năng và tổ chức đánh giá (đang được thảo luận) để người lao động có thể phát huy kỹ năng thăng tiến trong sự nghiệp; chuyển nơi làm việc được nới lỏng nhưng vẫn có giới hạn; cơ chế quản lý, giám sát và hỗ trợ sẽ nghiêm ngặt hơn; cơ quan giám sát chương trình Thực tập kỹ năng (OTIT) vẫn tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực giám sát, hỗ trợ, tăng cường các hoạt động hợp tác với nước phái cử lao động sang Nhật Bản; năng lực tiếng Nhật theo chương trình mới yêu cầu cao hơn.

Sau khi Hội đồng chuyên gia trình bày việc loại bỏ chương trình Thực tập kỹ năng, NAGOMi đã gửi nhận xét đến dự thảo chương trình mới tiến gần hơn với chủ trương đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm nguồn lao động theo chương trình Thực tập kỹ năng và nhất quán với chương trình Kỹ năng đặc định. Tôi chất vấn nhiều lần về vấn đề này đến Bộ Tư pháp Nhật Bản và đã nhận được câu trả lời rõ ràng "Sẽ không chuyển sang chương trình Kỹ năng đặc định". Sắp tới, NAGOMi sẽ nhấn mạnh chủ trương xây dựng một chương trình mới phát huy điểm tốt của 2 chương trình Thực tập kỹ năng và Kỹ năng đặc định. Để có thể giữ lại các điểm tốt của chương trình Thực tập kỹ năng, tôi sẽ tổ chức các hoạt động yêu cầu đến nghị sĩ Quốc hội, Phủ Thủ tướng, Bộ Tư pháp, Bộ Phúc lợi, Y tế và Lao động cũng như các bộ, ngành liên quan bàn kỹ về chương trình mới này.

Nguồn: Báo Người lao động
Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.