Chúc mừng các bạn đậu phỏng vấn 01/2021.

Chúc các bạn sẽ sớm ngày được xuất cảnh sang Nhật làm việc

 

Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.