Cuộc sống của chúng ta là không ai giống ai, mỗi người có một quan điểm sống riêng, một cách làm việc riêng...

Làm việc xa nhà, đôi khi chỉ cần những va quệt nhẹ vào cảm xúc mỗi ngày như thấy người khác thành công, lỡ va mắt vào một tin tiêu cực trên báo hay trời đang nắng lại đổ mưa, chừng đó thôi là đủ làm tâm trạng của chúng ta đi xuống.Nhưng dù bạn cảm thấy buông xuôi trong muôn vàn bất trắc như thế nào thì việc lựa chọn thái độ sống sẽ là thứ bạn không bao giờ mất đi được.

Ở lại nơi xứ người tiếp tục làm hay về thì ai cũng có lý do riêng mà không có đáp án chung cho tất cả. Và Nhật Huy Khang tin rằng : Ở đâu mà có hạnh phúc thì đó là quê hương. ❤️❤️❤️

Nguồn: Báo Vnexpress

Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.