Ngày 8/6/2022, ông Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác đã đến làm việc với Huyện ủy Cầu Ngang để khảo sát, đánh giá việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Theo lãnh đạo Huyện ủy Cầu Ngang, những năm qua địa phương luôn quan tâm việc tạo nguồn, tư vấn, đào tạo, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm giúp người lao động có việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, vươn lên làm giàu hiệu quả nhất.Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao việc triển khai chính sách về xuất khẩu lao động mà Huyện ủy Cầu Ngang đã lãnh đạo, thực hiện trong thời gian qua. Huyện xác định đây là 1 trong 5 nhiệm vụ quan trọng để giảm nghèo bền vững, ổn định an sinh xã hội; quá trình thực hiện huyện đặt ra chỉ tiêu hàng năm để phấn đấu thực hiện và còn mở rộng cho cả đối tượng là học sinh, sinh viên để đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần giải quyết việc làm.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương mong muốn huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành để nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về hiệu quả của việc xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp tạo việc làm có thu nhập cao, góp phần giảm nghèo bền vững, thay đổi tư duy, trình độ sản xuất của người lao động, nhất là người nghèo trên địa bàn huyện.

Nguồn :
Báo Pháp luật
https://baophapluat.vn/tra-vinh-dua-nguoi-di-lao-dong-nuoc-ngoai-la-nhiem-vu-quan-trong-de-giam-ngheo-ben-vung-post450228.html
Báo Trà Vinh online
https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/doan-cong-tac-ban-kinh-te-trung-uong-lam-viec-tai-huyen-cau-ngang-18511.html
Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa nhật bản từ Nhật Huy Khang.