Các công việc tại Nhật đang tuyển dụng

Công ty Nhật Huy Khang chuyên tạo lập các chương trình giới thiệu nguồn lao động để sang Nhật làm việc phổ thông, các việc tự túc với chi phí hợp lý. Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất và trở thành một trong những nơi đáng tin cậy nhất để trả lời cho câu hỏi "Đi Nhật làm việc gì?"
Công việc Mức lương Nơi làm việc
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM new 30,000,000₫ Osaka
ĐƠN TUYỂN BẢO TRÌ MÁY new 27,000,000₫ Toyama
ĐƠN TUYỂN BẢO TRÌ MÁY new 27,000,000₫ Okayama
ĐƠN TUYỂN BẢO TRÌ TÒA NHÀ new 27,000,000₫ Tokyo
ĐƠN TUYỂN BẢO TRÌ TÒA NHÀ new 27,000,000₫ Tokyo
ĐƠN TUYỂN BẢO TRÌ TÒA NHÀ new 27,000,000₫ Tokyo
ĐƠN TUYỂN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM new 27,000,000₫ Osaka
ĐƠN TUYỂN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM new 27,000,000₫ Osaka
ĐƠN TUYỂN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM new 27,000,000₫ Osaka
ĐƠN TUYỂN CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM new 27,000,000₫ Aichi
ĐƠN TUYỂN CHẾ TẠO VẬT LỆU SẮT new 27,000,000₫ Mie
ĐƠN TUYỂN CHẾ TẠO VẬT LIỆU SẮT new 27,000,000₫
ĐƠN TUYỂN DẬP KIM LOẠI new 27,000,000₫ Toyama
ĐƠN TUYỂN DẬP KIM LOẠI new 27,000,000₫ Toyama
ĐƠN TUYỂN DẬP KIM LOẠI new 27,000,000₫ Toyama
ĐƠN TUYỂN DẬP KIM LOẠI new 27,000,000₫ Tochigi
ĐƠN TUYỂN DẬP KIM LOẠI new 27,000,000₫
ĐƠN TUYỂN DẬP KIM LOẠI new 27,000,000₫ Fukuoka
ĐƠN TUYỂN DẬP KIM LOẠI new 30,000,000₫ Fukuoka
ĐƠN TUYỂN ĐÓNG GÓI new 27,000,000₫ Aichi
ĐƠN TUYỂN ĐÓNG GÓI new 27,000,000₫ Aichi
ĐƠN TUYỂN ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP new 27,000,000₫ Aichi
ĐƠN TUYỂN ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP new 27,000,000₫ Toyama
ĐƠN TUYỂN ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP new 27,000,000₫ Aichi
ĐƠN TUYỂN ĐÓNG GÓI SẢN XUẤT GẠCH new 27,000,000₫ Okayama
ĐƠN TUYỂN ĐÚC KHUÔN new 30,000,000₫ Gunma
ĐƠN TUYỂN ĐÚC NHỰA new 27,000,000₫ Gunma
ĐƠN TUYỂN ĐÚC NHỰA new 27,000,000₫ Gunma
ĐƠN TUYỂN ĐÚC NHỰA new 27,000,000₫ Gunma
ĐƠN TUYỂN ĐÚC NHỰA new 27,000,000₫ Aichi