Nhật Huy Khang hỗ trợ đăng ký hồ sơ trực tuyến dễ dàng Hơn 10.000 hồ sơ đã đăng ký và duyệt thành công tại Nhật Huy Khang!
Trở về trang tuyển dụng

CÁC ĐƠN TUYỂN KHÁC

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
icon Osaka
Tuyển dụng
27-30 triệu/tháng
ĐƠN TUYỂN BẢO TRÌ TÒA NHÀ
icon Tokyo
Tuyển dụng
25-27 triệu/tháng
ĐƠN TUYỂN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
icon Osaka
Tuyển dụng
25-27 triệu/tháng
ĐƠN TUYỂN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
icon Osaka
Tuyển dụng
25-27 triệu/tháng